Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (129)2023 (292)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Some birds did arrive

lørdag 18. maj 2024
af Robert Luttik & Ole Friis Larsen

Today was a bit better than the days before. There was a little influx of new birds. We had two visitors today (Anne and Anna) and luckily we could show them some nice birds. In total we caught 22 birds (10 species, 18 new and 4 recaptures). In the first round we found in one of the high nets a barn Swallow (Landsvale) and later in the day we caught two Goldfiches (Stillits). 

vogels de achtiendemei

zwaluw Landsvaleputter  Goldfinch (Stillits)

Also some new moths for the season at this location. We found nine moths in the traps, all different species. See table for the species. Highlight of the day was the Agatugle (Angle Shades) not because it is a relative rare species. It is a common species, but it looks very pretty.

moths 18mei

agaatAgatugle

Trækket ved Odden: Efter flere ugers arbejde med forårets store rovfugletræk ved Messinastrædet kan det måske forekomme pauvert at komme ud op Gedser Odde og tælle et beskedent træk, men sådan er det ikke. Her er andre arter, og det er ikke nødvendigvis antallet, der giver oplevelsen. At komme ud på odden og opleve lørdagens solopgang var et privilegium. Der gik lang tid, før der foregik noget, der mindede om træk, men så kom der en Rørhøg (Circus aeroginosus), en adult/voksen han, trækkende ind fra havet, og det føltes næsten som en ’hej igen, godt at se, at du nu er nået hertil’, som om trækruterne er sådan, at den næppe har passeret Messinastrædet for to uger siden, mens jeg var der.

Efterhånden dukkede der også nogle lokale folk op, som altid er godt selskab på en fem timer lang vagt.

Pirol 1578Pirol ved Gedser Odde lørdag formiddag. Teknisk set ikke noget godt foto, men rigeligt godt nok til at dokumentere, at fuglen var der. På Odden var vi enige om, at det var en 'grøn' fugl vi så, og det bekræfter billedet - altså en ung fugl fra sidste år eller en voksen/adult hun. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Vi så måske ikke så mange fugle, men der var flere gode oplevelser. En Pirol (Oriolus oriolus) gjorde trækforsøg mod syd; det samme gjorde mindst en Karmindompap (Carpodacus erythrinus). I direkte træk så vi en lille flok Sortterner (Chlidonias niger), en Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus), en Dværgfalk (Falco columbarius), en Lærkefalk (Falco subbuteo) og fire Røde Glenter (Milvus milvus), som ville til Tyskland. Alt i alt ikke nogen ringe dag.

Mage 1580Sildemågen med den sorte overside, som ikke altid med sikkerhed kan bestemmes til underarten Baltisk Sildemåge fra meget mørke underarter af typen intermedius, hvilket så må betyde, at vi heller ikke med sikkerhed kan bestemme en meget mørk Sildemåge ved Gedser Odde som underarten intermedius. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

En Sildemåge i næsten voksendragt – den manglede en hvid plet på ydersted håndsvingfjer og havde stadig en mørk spids på en enkelt halefjer – lignede i den grad en fugl af underarten Baltisk Sildemåge (Larus fuscus fuscus) med ensartede sorte vingeoversider, men normalt er det en anden underart (Larus fuscus intermedius), der bliver anset for den underart, vi ser vest for Bornholm. Der er imidlertid aflæst farveringe fra Finland, hvor det er Baltisk Sildemåge, der yngler, flere steder langt mod vest i Danmark, helt ude på Blåvands Huk, så de kan udmærket forekomme også ved Gedser Odde. Ifølge den nyeste litteratur er der nogle af intermedius-fuglene, der ligner fuscus-fuglene så meget, at de nogle gange kun vil kunne skelnes fra hinanden, hvis de er ringmærkede. Konklusionen må så være, at vi heller ikke kan bestemme en meget mørk Sildemåge ved Gedser Odde til underarten intermedius.

Se alle dagens observationer fra Gedser Odde i DOFbasen.

Gog._Boto_Enge._18.05.2024._5_redigerad-1_1.jpg

Very close observation of a Cockoo "Gøg" at Bøtø Enge. Foto: Gert Jeppesen

People: Robert Luttik, Jasper Mosman, Hanelie Sidhu, Ole Friis Larsen, Gert Jeppesen