Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (138)2023 (292)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Imperial visit

mandag 20. maj 2024
af Hanelie Sidhu, Ole Friis Larsen & Robert Luttik

Today’s first round started with a little more birds than we had the days before and a nice catch of a female Pied Flycatcher “Broget Fluesnapper”. The first round also brought two recapters of Icterine Warblers “Gulbug”, always a nice species to have in hand and if you come to our garden, you hear this species really dominating it. It is the loudest and bird which is attracting most of our attention with its characteristic song with the “squeaking toy sound”. Dorthe and Anders, our guests, followed us a bit on the rounds.

Icterine_warblers.res.jpg

Icterine Warblers "Gulbug", Foto: Anders Østerby

In total we got 14 new birds, we had hoped for more on this over casted morning, but isn´t that what we say every day this spring?

vogels 20mei

I think we can be more than satisfied with the day, because after ringing it brought us a big surprise of which Ole is writing a few lines further in this blog!

 This night there were more moths flying than the days before, 12 different species of which 4 were new for the season at the bird station (see table). I have chosen the Guldgul Lavspinder as the moth of the day. It is species which can be found everywhere in Denmark. 

moths 20mei

oranje mot

Guldgul Lavspinder (Orange Footman)

Trækket ved Odden: Morgenens beskedne træk blev fint opvejet af tre oplevelser. På marken ved Odden ser et par Rørhøge (Circus aeroginosus) ud til at være i fuld gang med at etablere sig som ynglepar nede i den lavning, som vi lokalt kalder for kærhøgelavningen. Vi kan ikke se den, men på luftfotos er der nede i fordybningen et udyrket fugtigt område, som Røghøgene (der også er kærhøge) ser ud til at kunne bruge.

GFU Rod Glente 2k 1598Mandagens Røde Glente på tæt hold var en ung omstrejfende fugl med fældningshak i vingerne og en afbleget lys underside, hvor nye fjer i den røde voksenfarve er på vej frem. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Kejserorn 1597

En Rød Glente (Milvus milvus) kom elegant og skønt lavt over hovederne på dagens to observatører. Den landede endda på marken et øjeblik, før den opgav at trække ud og forsvandt mod nord. Det var en fin 2k fugl (andet kalenderår, altså et år gammel glente fra sidste år) med fældningshak i vingerne og i fuld gang med at skifte afblegede ungfuglefjer på bryst og bug ud med den voksne/adulte glentes dybere røde fjer. Og så var den så venlig at vente med at dukke op, til regnen ude over havet var drevet væk, og vi fik den i fuld solskin.

… og så var der pludselig imperialt besøg i landets sydligste del, da der først gik rygter om en mulig Kejserørn (Aquila heliaca) ved Bøtø og lidt senere om en bekræftet ørn af arten lige nord for Gedser, hvortil vi hastede i to biler fra fuglestationen og fik set fuglen fint over Gedser Agerland. Det var en yngre Østlig Kejserørn (der findes en vestlig form i en isoleret bestand i Spanien), og den er et meget sjældent syn i Danmark, hvor den som regel kun bliver set med flere års mellemrum.

 Gerts orn 1603Den lyse fjerdragt viser, at Kejserørnen er en ung fugl på et-to år. Adulte/voksne fugle er mørkebrune. Også perlerækken af lyse spidser på de lange dækfjer på oversiden af vingerne antyder en ung fugl. Foto: Gert Juul Jeppesen/GFU

Gerts orn 1604

Kejserørnen forsvandt mod syd, men dykkede op igen ved Bøtø, hvor flere fik set den i løbet af eftermiddagen. Når det er en yngre fugl er den ikke på egentligt træk mellem et overvintringssted og en yngleplads, men skal snarere anses for en omstrejfende ørn, der er ude i verden at orientere sig, og så er den måske endt i Danmark på grund af de seneste dages østlige vinde.

Kejserørne er store fugle på størrelse med Kongeørne. Der er små bestande af ynglefugle i Ungarn, Slovakiet og Rumænien, men ellers ligger hovedudbredelsesområdet længere mod sydøst langt ind i Asien.

Se alle dagens observationer ved Gedser Odde i DOFbasen.

Folk på stationen: Hanelie Sidhu, Robert Luttik, Gert Juul Jeppesen, Ole Friis Larsen + Dorte Holmgaard Jensen og Anders Østerby