Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (157)2023 (292)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Tårnfalke og nattælling

tirsdag 18. juni 2024
af Hanelie Sidhu & Ole Friis Larsen

The ringing:

Again, not many birds in the garden: it was the same as yesterday, we ringed five new.

birds_18.06.2024.JPG

I left the ringing a bit before the closing round, which Henrik did, as Hans came and picked me up for the Kestrel “Tårnfalk” ringing. Before we went, we drove to Gerts place, as the Barn Swallow chicks in the nestbox at his house had the right size to be ringed. Then it was time to leave for the Kestrels “Tårnfalk”. There were four places with nestboxes, where there might have been some chicks to ring. First, we went to Bregninge Kirke, where they were already waiting for us. We had to get up to the roof truss of the church to get to the nestbox. There were four chicks in a good size to ring, Hans and I each ringed two.

Church_Tarnfalk.jpg

Ringing of Kestrel "Tårnfalk" chicks in the roof truss of Bregninge Kirke. Foto: Gert Jeppesen

We went to the next place, which had a nestbox, but it would have been very difficult to reach it, so we decided to continue to a farm, where we had more success: Four chicks, these were already quite big, if we would have come just a few days after, they would already have been able to fly, so we ringed them just in time.

Tarnfalk_chicks.jpg

Kestrel "Tårnfalk chicks"

From the fourth place, we heard that the chicks are still too small to be ringed, so maybe in a few weeks. When we came back to the station, the plan was to check the Barn Swallow "Landsvale" nests at the Formidlingshuset Marinestationen Gedser, the building just at the tip. The result of that was very sad. Someone had destroyed hardly all nests. We could not understand this behaviour and it made us very concerned. Humans are taking so much of nature away, which in the end harms their own existence, as birds can do many services for us: Just a few examples: They are distributing pollen and seeds, and regulating insect pests. As such, they can also be used in biological pest control in agriculture. Birds have a clean-up function in our ecosystem for example by eating carrion. Birds regulate the populations of animals at the lower trophic level. By that, they play a very important role in our ecosystem. In times of big environmental problems, it is necessary to understand, that the more we destroy of our nature and environment, the more we will suffer the by consequences ourselves. Why can we not give a former military building, that is standing out in the open to the birds? Inside, there are information boards about nature. Please, whoever did that, we would like to experience nature. It is the perfect place for them to breed and there are no uses of this building, which would oppose some Barn Swallows “Landsvale” and House Martins “Bysvale” to breed there. We should be happy to have places like this.

 

The moths:


Today, I found 13 different moth species in and around the light trap. My favorite one actually came in the afternoon, when no light was off, and just sat down on the wall: It was Hermina grisealis “Grå-snudeugle”.

Afternoon_moth_HS.jpeg

Hermina grisealis “Grå-snudeugle”


Hans also found a great species in his trap, which I would like to show you: Pterophorus pentadactyla “Hvid fjermøl”.

White_moth_Hans.jpeg

Pterophorus pentadactyla “Hvid fjermøl”

 

18.06.2024_1.png_moths.png

 

Nattælling: Gedser Fuglestation Træktælling har sin egen punkttælling i DOFbasen, nemlig en tælling, der skal foregå om natten mellem 20. maj og 10. juli. Den blev oprettet for nogle år siden og skal gentages en gang om året tidligst en time efter solnedgang. Natten til tirsdag blev rutens fem punkter gennemgået med registrering af fuglelyde i natten i fem minutter på hvert punkt. Det skal være ens fra år til år, så man kan sammenligne resultaterne med hinanden.

Første punkt var ved Bøtøs sydlige fugletårn, hvor der oven i købet viste sig at være godt selskab af andre fuglefolk, som også tænkte, at den tørre og næsten vindstille nat ville være perfekt til lytteri. Sidste punkt var ved indkørslen til fuglestationen – få meter fra den ventende seng.

Screenshot 20240618 082540

Merlin er en glimrende ledsager, når man skal lytte til fugle, men der går nok nogle år, før den er præcis. Derfor kalder appen selv sine lister for forslag, og universitetsfolkene bag appen anbefaler, at man forholder sig kritisk til forslagene. Ved Bøtø Enge blev frøerne til et forslag om Natravn, som slet ikke blev hørt med egne ører - og derfor heller ikke kom med i registreringen.

Turen gav et par natarter som Vagtel (Coturnix coturnix), men også nye arter, som bare skræppede op i natten uden at være specielt knyttede til mørke som et par meget højrøstede Traner (Grus grus), nogle Grågæs (Anser anser), Hættemåger (Chroicocephalus ridibundus) og en opskræmt Hvidklire (Tringa nebularia).

Stemmer i mørke er anderledes end om dagen. Vi kan ikke altid tælle, hvor mange fugle der er, og vi kan kun bestemme dem på lyden. I stedet for kikkert, kamera og teleskop foregår det med en lydoptager til eventuel dokumentation og mobiltelefonen med appen Merlin fra det amerikanske universitet Cornell, der har specialiseret i fugle.

Merlin er en rigtig god sparringspartner, men den er også omdiskuteret, fordi mange anser den for en facitliste. Det bliver den måske en gang, men sådan er den ikke nu. Det fremgår af vejledningen til appen, at man skal forholde sig kritisk til den, og der står altid ved den liste over fugle, som man får efter en lydoptagelse, at de er de ’bedste forslag’ .

To nattællinger på Lolland og Falster i den seneste tid har for eksempel flere gange budt på Natravn (Caprimulgus europaeus), som har været kvækkende frøer. Forskellige mobiltelefoner med samme app har på samme tid givet forskellige bud på arterne, så tekniske forskelle i telefonerne kan åbenbart også spille en rolle.

Screenshot 20240618 082438

I forbindelse med en spontantælling i Gedser Fuglestations have tirsdag morgen kom der forslag om Sortterne (Chlidonias niger), men der var ingen hverken at se eller høre, og det er formentlig et kald fra en anden art, der har udløst det forslag.

På en anden tælling, en spontantælling på fem minutter i fuglestationens have tirsdag morgen kom der også et bud på Svaleklire (Green Sandpiber, Tringa ochropus), og selv om Svaleklire er en mulighed med vandhullet på vores eng i nærheden, var der nok snarere tale om en Gulbug (Hippolais icterina), som var god til at efterligne lyden af en Svaleklire. Derfor kom den ikke med i tællingen, men det gjorde Gulbugen, som også blev hørt for mere karakteristiske dele af dens egen sang.

Merlin hører alligevel naturligt med på en fugletur, fordi den kan fortælle om Fuglekonger (Regulus regulus), som nogle ældre ornitologer måske har svært ved at høre, eller den kan gøre opmærksom på arter, som man så selv kan prøve at lytte sig frem til og dermed få bekræftet undervejs i sin tælling.

Folk på stationen: Ole Friis Larsen, Henrik Jørgensen, Gert Jeppesen, Hans Lind, Jasper Mosman, Hanelie Sidhu