Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2019 (18)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

En tynd omgang i dag

torsdag 14. juni 2018
Et lille tilbageblik over foråret på GFU
af Hans Lind

Sidste mærkedag i det standardiserede program - ja, det vil sige: I morgen er egentlig den sidste dag, men jeg har ingen til at tage den.

Lidt mere frisk vind end i går, og fugle var der sørme ikke mange af! 4 nymærkninger og lige så mange genfangster af vore egne fugle. Den mest interessante af dem var en solsort han, som blev mærket som 2k fugl sidste forår.

Her må det være på sin plads at se tilbage på det meget atypiske forår 2018: Først en forårsmåned marts, hvor vinteren stadig bed fra sig, og hvor vi måtte kaste os over mågerne i stedet for. Derpå et forløb med tørt og varmt vejr og næsten konstant østenvind, hvor fuglene ikke gjorde ophold på Odden, men hastede videre, så derfor blev det totale antal mærkede fugle kun på 2.758, fordelt på 60 arter, hvilket er nogenlunde gennemsnittet af de sidste 10 forårsfangster.

De fem talrigeste arter var rødhals (434), jernspurv (402), løvsanger (259), solsort (175) og sølvmåge (157). De sjældneste fugle, der blev mærket, var sydlig nattergal, flodsanger og pirol, og vi har en rørsangertype, som vi mistænker at være en buskrørsanger. Nu må vi se, hvad SU siger til den.

Vi manglede at fange lille fluesnapper, høgesanger og blåhals.

Dagens ringmærkning/ringing today:

Gulbug/Icterine Warbler 1

Tornsanger/Common Whitethroat 1

Havesanger/Garden Warbler 1

Tornirisk/Linnet 1

Total 4