Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2022 (109)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)

Højt skum ved Odden

fredag 8. marts 2019
Kun få fugle på træk i storm, men på havet var der tusindvis af ænder
af Ole Friis Larsen

Når det gælder forårstrækket, er det Preben Bergs tællinger ved Hyllekrog, der gælder for Gedser Fuglestation, og vi tæller ikke på spidsen af Gedser Odde, men det kan være sjovt at prøve alligevel. Fredag morgen var dog ikke det bedste valg til et eksperiment. Vinden havde pebet omkring fuglestationen hele natten, og det regnede. Ringmærkerne satte ikke nettene op, og jeg kom ikke ud på odden før efter klokken 8 lige i tide til at komme i læ, før vinden drejede mere i vest og tog til. Mens vindstyrken steg fra 12 meter i sekundet til over 16, holdt det til gengæld op med at regne, og himlen begyndte at få lidt blå farve.

Odden aender 00001

Ederfugle (Eiders) og Sortænder (Common Scoters) næsten på hjemmebane i dagens oprørte hav. Foto: Ole Friis Larsen

Lige lidt hjalp det imidlertid, og der kom aldrig rigtig gang i noget træk. Nogle få Ederfugle (Eiders) og Sortænder (Common Scoters) kunne med rimelighed noteres som trækkende mod øst, og fra syd kom der kun få fugle ind over land, bortset fra godt et halvt hundrede Sanglærker (Skylarks), der kom i små grupper på to-fire. Nogle få Råger (Rooks) forekom helt på afveje så lavt over vandet, at de må være blevet gennemblødte af skumsprøjt, og en enkelt yngre udseende Trane (Crane) var nok kommet væk fra en større flok, men nåede i hvert fald ind over det falsterske fastland.

Odden Rage 00001

En af dagens tre indtrækkende Råger (Rooks) fra syd. Det var hårdt arbejde for dem. Foto: Ole Friis Larsen

Til gengæld var der over fem tusinde rastende Ederfugle (Eiders) mellem bølgerne og ligeså mange Sortænder (Common Scoters). Nogle af dem var lette at se, men de fleste lå så langt ude, at de kun blev synlige, når de flygtede for en lodsbåd, og når de flyttede sig. Det så hele dagen ud, som om flokkende blot drev af sted i strømmen mod øst og så af og til fløj nogle hundrede meter mod vest for at at drive mod øst igen og alligevel blive i samme område. Eftermiddagens opklaring og et par timer med klar sol afslørede også over halvandet hundrede af de smukke Havlitter (Long-tailed Ducks) på vandet samt en del Toppede Skalleslugere (Red-breasted Mergansers). Ingen så ud til at trække, men lørdag er de måske alligevel væk. Vi får se.

Odden Sortaender b 00001

Fem hanner frem for en hun. Sortænderne (Common Scoters) lå ikke på den lade side i det oprørte hav. Hvorfor ikke bruge sådan et afbræk på lidt kurtisering? Foto: Ole Friis Larsen