Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (74)2023 (292)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)
Se indlæg fra måned: feb. (2)mar. (31)apr. (30)maj (31)juni (15)juli (17)aug. (31)sept. (30)okt. (31)nov. (29)dec. (18)

Halvhalet museri over landets yderste kant

mandag 28. november 2022
af Henrik Jørgensen & Ole Friis Larsen

Det blæste virkeligt kraftigt til morgen så jeg frygtede at nettene ikke ville kunne sættes op, men i det hjørne vinden kommer fra kunne alle net sættes op.

Hans kom ud og da det ser ud til at der skal topskæres i haven kom 4 net og de 2 høgenet ned. Der er stadig 2 net tilbage som hurtigt kan pakkes sammen, så jeg håber at kunne nå en bunke fugle i morgen. De 2 net som er oppe, bliver kun rullet sammen, så planen er at de kommer op og de 2 høgenet også når der er skåret ned i den del.

Igen i dag var der gang i sisknerne hvor 60 af dem blev fanget.

Dagens ringmærkning/Todays ringing:

Solsort/Blackbird 1

Grønsisken/Siskin 6

Gråsisken/Redpoll 9

Nordlig gråsisken/Common redpoll 38

Lille gråsisken/Lesser redpoll 7

Total 61

Trækket på Odden: Endnu en dag med et privilegeret liv på landets sydligste punkt. Vores kollega Kristina fik besked om at blive hjemme fra det kolde og blæsende vejr for at passe på sit helbred efter et par dage med tegn på forkølelse. Hun kvitterede med at gøre rent, støvsuge og vaske gulve på hele fuglestationen, så her nu ser godt ud over det hele. Tusind tak for det fra de to andre på stationen. Ude på Odden var der til gengæld assistance af Preben Berg, som før har arbejdet for fuglestationen med at tælle træk.

GFU mandag 012Naturligt brusebad. Skarverne plejer at stå til tørre på betonblokken ved Odden, men sådan var det ikke med den hårde vind fra sydøst mandag formiddag. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Til forskel fra søndag var vinden slået om i sydøst og kom hårdt ind mod kysten med store bølger og vindstyrker på mellem 12 og 15 meter i sekundet. Det gav samme antal Rødstrubede Lommer (Gavia stellata) som i søndagens mildere vejr med over 550 i standardtiden og mere end tusind Sortænder (Melanitta nigra). Desuden lidt Ederfugle (Somateria mollissima), Bjergænder (Aythya marila), Toppede Skalleslugere (Mergus serrator) og et par håndfulde Dværgmåger (Hydrocoleus minutus).

GFU mandag 020Dagens syvende Sule var ikke helt adult/voksen endnu. Det viste de sorte fjer bagud på den ellers hvide arm, og de mørke tegninger gjorde det samtidig muligt at konstatere, at det var den samme fugl, der blev i området et stykke tid og derefter fløj tilbage mod nordøst, hvor den kom fra. Det var kun på højre vinge, at den havde de tegninger. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Mest bemærkelsesværdigt over havet var dog måske i alt syv Suler (Morus bassanus). Seks adulte/voksne fugle trak videre mod sydvest, mens en knap udfarvet fugl med et par sorte fjer på vingerne fra en tidligere dragt fouragerede i længere tid over området, før den forsvandt tilbage mod nordøst, hvor den var kommet fra. Suler var tidligere sjældne at se ved Gedser Odde, men i de senere år er der set stadig flere. I dette efterår dog færre igen, og flere har talt om, at det måske kunne skyldes den fugleinfluenza, der har hærget store ynglekolonier af Suler i Nordsøen i år. Forekomsterne har været mere spredte, og det hidtil største antal på en dag var tre, indtil mandagens syv fugle.

GFU mandag 011Oddens halvhalede Tårnfalk. Den har selvfølgelig lidt sværere ved at manøvrere, indtil der kommer nye halefjer, men den så ud til at klare sig. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Fra land kom der kun få småfugle, men en Spurvehøg (Accipiter nisus) trak ud, og en ung Fjeldlvåge fra i år (1k – første kalenderår) forsøgte sig, men gav hurtigt op og forsvandt tilbage mod nord. Den lokale Tårnfalk (Falco tinnunculus), som dagligt muser på langs kanten af kystskrænten, manglede pludselig en del halefjer – det kan ske i slagsmål med andre dyr, eller de kan komme til at hænge fast i et eller andet. De mange Bramgæs (Branta bernicla), som nogle dage rasper roerester på marken ved Odden så vi intet som helst til, men Preben Berg noterede senere 12.000 på marker ved Gedesskov Huse øst for Gedser.

GFU mandag 016Sent novembertræk mandag formiddag. Forrest to Sortænder, derefter en Havlit han og tre Fløjlsænder med deres karakteristiske hvide felter bagest på vingerne. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Meteorologerne forudser flere dage med hård vind fra sydøst og i weekenden måske endda med slud og sne. Det bliver stadig mere barsk at være ved Odden – både for fugle, træktællere og ringmærkere, men vi har planer om at hold ud et par uger endnu til midt i december. Det seneste par dages store træk af lommer har bekræftet, at netop det træk er ved at være på sit højdepunkt lige nu, og det er rigelig grund til at fortsætte tælleriet.

Se alle dagens tal fra Gedser Odde i DOFbasen her.

Folk på stationen: Kristina Winther Pedersen, Henrik Jørgensen og Ole Friis Larsen.

En snebold i solskin

søndag 27. november 2022
af Henrik Jørgensen & Ole Friis Larsen

Dagen startede godt med næsten 50 gråsiskner i nettet, der i blandt var der en fugl som skilte sig ud og var en del lysere end de andre og tanken faldt hurtigt på hvidsisken. Da den skulle pilles ud var den hvide overgump et godt tegn på at mistanken var rigtigt og også at denne ikke havde den sorte streg på undergumpen som gråsisken har.

Der kom dog gang i grønsisknerne lidt senere hvor en pæn flok blev fanget, og det var en rigtigt fin dag både antalsmæssigt og så den fine hvidsisken som slet ikke er en fugl der bliver fanget mange af her hjemme.

Dagens ringmærkning og kontroller/Todays ringing and recaptures:

Rødhals/Robin 0/1

Solsort/Blackbird 1/0

Grønsisken/Siskin 28/0

Gråsisken/Redpoll 12/0

Nordlig gråsisken/Common redpoll 35/0

Lille gråsisken 4/0

Hvidsisken/Arctic redpoll 1/0

Total 81/1

GFU sondag 010

Hvidsisken

Trækket på Odden: En flot søndag på Odden i godt selskab med flere lokale frivillige fra fuglestationen, som også ville ud i det solskin, der fik skyerne ryddet af vejen midt på formiddagen. På havtrækket blev det efterårets hidtil største dag med Rødstrubede Lommer (Gavia stellata) med 576 i løbet af standardtidens fem timer.

GFU sondag 006En af søndagens tre Sortstrubede Lommer (Gavia arctica) passerede tæt over holdet af observatører. Den kendes fra de Rødstrubede Lommer på hvid kind og hætte, der når lige ned over øjet, som derfor kan være svært at se på lidt større afstand. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Fint var det også med over 130 Havlitter (Clangula hyemalis) og næsten 240 Toppede Skalleslugere (Mergus serrator), hvor hannerne nu er i fuld pragtdragt. I landtrækket var det luksus at opleve en Hvidsisken (Acanthis hornemanni) fouragere ivrigt sammen med et par Gråsiskener (Acanthis flammea) i krattet på Odden, efter at den var blevet fanget i fuglestationens have og ringmærket der.

 GFU sondag 005Den ringmærkede Hvidsisken skjulte sig efter frigivelsen i en busk, hvor den pustede sig godt op mod den kolde vind. Det er en måde at holde varmen på, og i Nordamerika er især hannerne, som er mere hvide end hunnerne, kendte som 'flyvende snebolde'. Senere kom den frem i lyset og mæskede sig i frø i urterne sammen med Gråsiskener, og flere fik set den. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

GFU sondag 009

Hvidsisken blev tidligere anset for en underart af Gråsisken, men bliver nu generelt regnet for en selvstændig art, som yderligere er opdelt i to underarter – en Grønlandsk Hvidsisken (Acanthis hornemanni hornemanni), som lever i Grønland og det nordøstlige Canada, og en lidt mindre Sibirisk Hvidsisken (Acanthis hornemanni exillipes), som yngler i Alaska, det nordligste Rusland og ind i det nordligste Norge. Ringmærker Henrik Jørgensen tog blandt andet mål af vingernes længde, og de tal viste, at det var den sibiriske version, vi lidt senere havde fornøjelsen af ude på Odden. Hornemanni i det systematiske/latinske/videnskabelige navn henviser i øvrigt til den danske professor i botanik Jens Wilken Hornemann, der levede fra 1770 til 1841 og var med til at lave værket Flora Danica, der blev påbegyndt i 1761 og udkom i 1883.

 Se alle dagens tal fra Gedser Odde i DOFbasen her.

Folk på stationen: Kristina Winther Pedersen, Henrik Jørgensen og Ole Friis Larsen.

Lommer i tågen afslørede skjult træk

lørdag 26. november 2022
af Henrik Jørgensen & Ole Friis Larsen

Første runde startede godt med 30 grønsiskner, men der efter kom der tåge og det kan sisknerne åbenbart ikke lide, for de kom slet ikke ned når tågen lå hen over haven. Dog kom der korte perioder hvor det lettede lidt og så røg der lidt i. På dagens sidste runde sad der 10 fugle i og da tågen kom ind igen valgte jeg at lukke(13.15).

Dagens ringmærkning/Todays ringing:

Solsort/Blackbird 2

Fuglekonge/Goldcrest 1

Grønsisken/Siskin 43

Nordlig gråsisken/Common repoll 2

Lille gråsisken/Lesser redpoll 1

Lille dompap/Eurasian bullfinch 1

Total 50

Trækket på Odden: Vinden havde lagt sig lørdag morgen og var drejet fra sydøst til nordvest og næsten ingenting, men tågen lå ligeså tæt som fredag, og vi så meget lidt i godt selskab med den lokale ornitolog Louis A. Hansen. Interessant var det at se lommer på træk længere ude over havet, hver gang der var optræk til lidt opklaring, før det lukkede til igen. Det gav os et indtryk af, at der foregik et konstant og stort træk af lommer, som vi bare kun kom til at opleve i korte glimt.

I løbet af standardtidens fem timer fik vi registreret 138 Rødstrubede Lommer (Gavia stellata) på træk mod sydvest og en enkelt ’fortryder’ i den modsatte retning ud af i alt 419 fugle, så der var ingen tvivl om, at det sene træk stadig er domineret af lommerne. Louis blev en time længere på Odden og fik ekstra 21 Rødstrubede Lommer. Dagens andre store træk var en enkelt flok på 70 Blisgæs (Anser albifrons) og en ligeledes enkelt flok på 60 Gråsiskener (Aanthis flammea).

GFU lordag 003Bramgæs i gang med at æde sig mætte i roerester på marken ved Gedser Odde lørdag formiddag. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Landets sydligste mark ud mod spidsen af Odden er åbenbart med i et forsøg med at styre de mange tusinde rastende gæs i området til bestemte områder ved at lade rester af roer ligge til dem. Forleden blev den harvet, og det har tydeligt bragt flere rester af roer op til overfladen, men gæssene har været ude af syne i adskillige dage. Lørdag kom de tilbage i store flokke, og vi kunne i løbet af formiddagen registrere omkring tusind Bramgås (Branta leucopsis) på marken. Vi kunne også registrere, at deres ængstelse og dermed flugtafstand for mennesker, der står stille på samme sted var under 100 meter, mens løse hunde fik hele flokken til at lette på omkring 400 meters afstand.

Se alle dagens tal fra Gedser Odde i DOFbasen her: https://dofbasen.dk/search/result.php?design=table&soeg=soeg&periode=dato&dato=26-11-2022&omraade=lokalitet&hiddenlok=395007&obstype=observationer&species=alle&sortering=dato"

Folk på stationen: Kristina Winther Pedersen, Henrik Jørgensen og Ole Friis Larsen.

En temmelig tåget dag

fredag 25. november 2022
af Henrik Jørgensen & Ole Friis Larsen

Som overskriften siger var det meget tåget. Tåge giver dug/vånddråber i nettene så de kan ses. Der var dog meget stille i haven og kun et par solsorte fløj omkring.

Pga tågen og tomme net valgte jeg at lukke 11.15.

Dagens ringmærkning og kontroller/Todays ringing and recaptures:

Fuglekonge/Goldcrest 1/1

Grønsisken/Siskin 1/0

Lille gråsisken/Lesser redpoll 1/0

total 3/1

Trækket på Odden: Fredag overraskede med tæt tåge og stort set intet udsyn over havet. Efter to en halv time – halvdelen af standardtiden – havde vi set 15 fugle af tre arter og besluttede at gå tilbage til fuglestationen. Det kolde og især fugtige vejr var ikke sundt for nogen af os, og der var ikke udsigt til, at tågen ville lette foreløbig.

Lykken tilsmilede imidlertid Preben Berg, der før har arbejdet som træktæller ved Gedser Fuglestation. Han kom lidt senere end os og forventede ikke at blive længe, efter at vi var gået, men han blev alligevel hængende i tågen og fik opklaringen med, så det først og fremmest blev til 138 Rødstrubede Lommer (Gavia stellata) og 130 Sortænder (Melanitta nigra) samt 43 Toppede Skalleslugere (Mergus serrator) i løbet af nogle ekstra timer.

Vi er tilbage på Odden lørdag morgen, som skulle byde på et omslag fra de seneste dages sydøstlige blæst til næsten vindstille fra nordvest og måske endda lidt solskin lidt op ad formiddagen. Det hele efter en masse regn natten mellem fredag og lørdag. Det kan godt give grund til optimisme.

Se alle dagens tal fra Gedser Odde i DOFbasen her.

Folk på stationen: Kristina Winther Pedersen, Henrik Jørgensen og Ole Friis Larsen.

 

Spurvehøg med vibe

torsdag 24. november 2022
af Henrik Jørgensen & Kristina Winther Pedersen

 Da der bliver mørkere og mørkere kom nettene først op 7.45, og første runde gav også kun 2 fugle, men så kom der gang i sisknerne igen.

Ifølge Hans er det andet bedste efterår for antalet af ringmærkede grønsiskner, men der er stadig meget langt op til rekordåret fra 2010 hvor 1663 blev ringmærket(den siger pt 813 for i år).

Det er ikke så sjældent at vi fanger spurvehøge som er fløjet med sit bytte i nettet. Normalt er det småfugle, men i dag blev en stor hun fanget med sit bytte som var en vibe som var delvist spist. Viben var næsten samme størrelse som spurvehøgen så det var ret specielt at opleve.

Dagens ringmærkning og kontroller/Todays ringing and recaptures:

Spurvehøg/Sparrowhawk 1/0

Gærdesmutte/Wren 1/0

Rødhals/Robin 0/1

Solsort/Blackbird 2/2

Sjagger/Fieldfare 1/0

Fuglekonge/Goldcrest 2/0

Blåmejde/Blue tit 0/1

Grønsisken/Siskin 29/0

Gråsisken/Redpoll 7/0

Nordlig gråsisken/Common redpoll 13/0

Lille gråsisken/Lesser redpoll 5/0

Dompap/Bullfinch 0/1

Total 61/5

 

24.11_Sjagger.JPGHaven var fyldt med Sjagger (Turdus pilaris) og en enkelt blev blev ringmærket. Foto: Kristina Winther Pedersen

 

Trækket på Odden: Det var en mørk og grå morgen, som fortsatte med at være grå resten af dagen og meget diset. Vinden kom fra syd, hvilket gjorde at temperaturen var mere behagelig i dag. Det var en rolig dag, med kun 10 arter der trak ud, i alt 532 individer. Dagens mest talrigste art var Sortand (Melanitta nigra) med 178 individer. Rødstrubet Lom (Gavia stellata) havde vi 126 af, samt 90 Ederfugle (Somateria mollissima) hvoraf største delen af dem var han fugle (54 %). 

 

24.11_Rodstrubede_lom_2.JPGTo Rødstrubede Lommer (Gavia stellata) der træk forbi Odden i dag. Foto: Kristina Winther Pedersen

 

24.11_Rod_Glente.JPGIgen idag blev der set en del Røde Glenter (Milvus milvus), både på Odden og over haven, hvor vi havde 4 der trak ud sammen. En af de fire Røde Glenter (Milvus milvus) der træk ud i dag. Foto: Kristina Winther Pedersen

 

24.11_Hjejler_pa_marken_1.JPGHele dagen havde vi nogle flokke af Hjejler (Pluvialis apricaria) der fløj rundt på Odden, nogle gange var de lige ud og vende over havet, før de fløj ind mod land igen. De skulle ikke trække i det her vejr. Foto: Kristina Winther Pedersen

 

Se alle dagens tal fra Gedser Odde i DOFbasen her.

Folk på stationen: Henrik Jørgensen, Ole Friis Larsen & Kristina Winther Pedersen

Grå dag, men fuglene var der

onsdag 23. november 2022
af Henrik Jørgensen & Kristina Winther Pedersen

På første runde var der 2 fugle så det var trods alt bedre end det samlede igår. Men på anden runde kom der så rigtigt mange da der i kun et net hang 70 fugle(69 grønsisken og 1 stillits). De næste runder indtil klokken 11 var der lidt i på hver gang men så var der også stille igen.

2 røde glenter viste interesse for maden som var lagt ud til dem, men de var åbenbart ikke sultne nok til at ville gå ned.

Dagens ringmærkning/Todays ringing:

Solsort/Blackbird 1

Stillits/Goldfinch 1

Grønsisken/Siskin 81

Gråsisken/Redpoll 6

Nordlig gråsisken/Common redpoll 6

Lille gråsisken/Lesser redpoll 1

Stor dompap/Eurasian bullfinch 2

Total 98

Trækkket på Odden: I dag var en rigtig kold og grå dag, men med dog mindre vind og lidt højere temperatur end igår. Vi havde 22 arter på dagens træk. Dagens mest talrige art var Sortand (Melanitta nigra) med hele 630 individer observeret. På anden pladsen havde vi Rødstrubet Lom (Gavia stellata) med 226 individer. Dertil 118 Havlitter (Clangula hyemalis) og 96 Toppet Skallesluger (Mergus serrator). Kun 79 Ederfugle (Somateria mollissima) så vi på dagens træk, hvoraf 53 % af disse var brune fugle. 5 Røde Glenter (Milvus milvus) trak ud sammen mod sydvest. Jeg fik ikke taget nogle billeder i dag, men her kommer lidt fra i fredags.

 

18.11_Tarnfalk2.JPGTårnfalk (Falco tinnunculus) fra 18/11-2022. De fleste dage ser vi Tårnfalken muse tæt på. Foto: Kristina Winther Pedersen 

18.11_Pibesvane_flyv.JPGEn af de 13 Sangsvaner (Cygnus cygnus) der blev observeret trække i fredags. Foto: Kristina Winther Pedersen

Se alle dagens tal fra Gedser Odde i DOFbasen her.

Folk på stationen: Henrik Jørgensen, Ole Friis Larsen & Kristina Winther Pedersen

En helt usædvanlig fangst

tirsdag 22. november 2022
af Henrik Jørgensen & Ole Friis Larsen

I dag er en af de dage hvor der så godt som var helt dødt i haven og på himlen også. 2 af de rødhalse som næsten er genfanget  hver dag var i nettene igen i dag, så det er nogen som nok kommer til at overvintre her.

Lidt korn blev lagt ud, og en times tid senere blev en flot fasan fanget. Hans havde ikke ringmærket fasan før så ham fik jeg hurtigt ringet til så han kunne få den på sin liste.

Dagens ringmærkning og kontroller/todays ringing and recaptures:

Rødhals/Robin 0/2

Fasan/pheasant 1/0

Blåmejse/Blue tit 1/0

Total 2/2

GFU tirs20221122888

Fasan

 

Trækket på Odden: Endnu en dag med yderst sparsomt træk. Det blev kun til 302 fugle på havtrækruten og ingen fra land, 14 arter, hvoraf de Rødstrubede Lommer (Gavia stellata) stod for over en tredjedel af tirsdagens samlede træk i standardtiden med 108. Næststørste art blev Toppet Skallesluger (Mergus serrator) med 52, og så kom der en enkelt Dværgmåge (Hydrocoleus minutus).

På samme dato sidste år blev der i standardtiden registreret 983 Rødstrubede Lommer, 412 Toppede Skalleslugere, 59 Røde Glenter (Milvus milvus), 3 Dværgmåger – og en enkelt meget sen Landsvale (Hirundo rustica), men da var vejret også helt anderledes.

Denne tirsdag var kold, overskyet og blæsende. Havet blev pisket op af vind fra sydøst på 7,2 til 13,3 meter i sekundet, og sigtbarheden forblev lav, omkring et par kilometer med god vilje. Dagens tælling startede med en temperatur på 0,1 grad, som efterhånden steg til 1,9 grader. Sådan var det ikke for et år siden. 21. november 2021 startede med en tilsvarende lav temperatur på 0 grader, men den steg hen over formiddagen til 6,5, og vinden var yderst moderat fra nordvest med 3-4 meter i sekundet.

Sådan kan trækket svinge med vejret.

En opgørelse fra lederen af Gedser Fuglestations træktællinger, Bo Kayser, viser i øvrigt, at det i efteråret er lykkedes at dække trækket ganske godt med 5 dage i august, 25 i september og 30 i oktober, selv om det har været vanskeligt at skaffe frivillige til at gøre arbejdet. November er ikke gjort op endnu, fordi måneden ikke er slut, men det nuværende hold agter at fortsætte til midt i december af hensyn til trækket af lommer.

Resten af denne beretning skal være en hyldest til mågerne, som man netop allermest kan regne med på dage med hårdt vejr. Så leder de efter mad ganske tæt på kysten lige der, hvor bølgerne brydes, og der åbenbart især er gode muligheder for at finde fortumlede fisk og krabber. Måger kan være ustyrligt smukke i gråvejr, når deres sorte og hvide dragter lyser op mod en mørk himmel og et gråt hav, og så er der masser af udfordring i at kigge på dem. Hver aldersklasse og årstid har sin dragt, og der er fugle som måske/måske ikke er fremmede underarter eller mellemformer, ligesom der også er hybrider eller fremmede arter at kigge efter. Det hele er oven i købet svært, fordi måger ligner hinanden så meget.

GFU tirs20221122883 De store bølger tæt på land trak masser af måger til. Her var chancerne for at få noget at æde  åbenbart størst.

GFU tirs20221122886 En ung Sølvmåge fandt en lille fisk viklet ind i tang i bølgerne, men dermed var frokosten ikke sikret, for et godt fund lokker andre til, og så begynder den egentlige kamp om føden. I dette tilfælde fik mågen dog sit måltid.

GFU tirs20221122879 Et langt træk har bragt mange Stormmåger (Larus canus) fra det inderste af Østersøen forbi Gedser Odde i den seneste tid. Mange har vist tegn på at være mellemformer af vores egen version (L. canus canus) og den russiske (L. canus heinei). Denne fugl ved Odden tirsdag formiddag havde  ikke alle tegn på at være den russiske heinei, men dog tilstrækkeligt mange til, at det var rigtig at regne den for at tilhøre den underart med mere sort på vingerne, mindre hvidt på den næstyderste fjer (p9) og to sorte prikker helt ind på den svingfjer, der hedder p4. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Tak til mågerne for at være så talrige og seje at opleve i blæsten ved Danmarks og hele Nordens sydligste punkt denne tirsdag.

Se alle dagens tal fra Gedser Odde i DOFbasen her.

Folk på stationen: Kristina Winther Pedersen, Henrik Jørgensen og Ole Friis Larsen.

... men solnedgangen var smuk

mandag 21. november 2022
af Henrik Jørgensen & Ole Friis Larsen

Allerede fra første runde var der sne i luften, så jeg måtte konstant gå runder og så ringmærke 2-3 fugle imellem hver runde. Det var dog alligevel en ok dag med en god flok i nettet på første runde og ikke et skidt antal for slut november.

2 røde glenter var nysgerrige på det kylling jeg havde lagt ud til dem, men desværre fik jeg overrasket dem før de var kommet ned til maden, men forhåbenligt kommer der snart nogle ned og spiser det og så går i vores stormaskede net.

Datatjek blev lavet til aften så alt er up to date.

Dagens ringmærkning og kontroller/Todays ringing and recaptures:

Spurvehøg/Sparrowhawk 1/0

Rødhals/Robin 0/3

Solsort/Blackbird 1/1

Bogfinke/Chaffinch 1/0

Grønsisken/Siskin 20/0

Gråsisken/Redpoll 1/0

Nordlig gråsisken/Common redpoll 1/0

Lille gråsisken/Lesser redpoll 1/0

Total 26/4

GFU mand20221121873 God morgen ...

Trækket på Odden: En glasklar morgen. For første gang i dette efterår var der is på vandpytterne, og de blanke overflader viste vej i morgenmørket som  spejle på ruten til Odden. Ellers var der kun en smal orange streg af solopgang mellem det mørke hav og de mørke snebyger, der kom til at præge trækket af fugle. De landede på vandet, mens det hvide dryssede fra skyerne, forsvandt i havet og smeltede ved mødet med jord og planter. Det var sikkert en af de væsentligste grunde til, at ugen startede med et yderst beskedent træk. En anden vigtig årsag var måske, at modvinden fra vestsydvest klokken 8:30 tog til i styrke i løbet af 10 minutter fra cirka 5 meter i sekundet til 9-10 meter i sekundet.

GFU mand20221121877 Ung han Pibeand (Anas penelope) i mandagens træk. Den har skiftet fra første ungfugledragt og er i et mellemstadie til voksendragten. Den voksne hans små og mellemstore hvide dækfjer giver en stor hvid plet på vingerne overside, men på den unge han er dækfjerene grålige med hvide spidser. Nogle hanner - som denne - har i denne dragt en eller flere hvide tertiærer, som også er begyndelsen på den voksne hans hvide plet. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

GFU mand20221121876 Hættemåge lavt over vandet. De fleste er stadig i vinterdragter med kun en mørk plet bag øjet, men enkelte - som denne - viste mandag en sort halskrave som begyndelsen til en ny hætte. Sommeren er allerede på vej. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Selv om tallene fra mandag er små, er det stadig til at se, at det er Sortandænder (Somateria mollissima), Toppede Skalleslugere (Mergus serrator), Rødstrubede Lommer (Gavia stellata) og Gråænder (Anas platyrhynchos), der fylder mest i trafikken mod sydvest. Bemærkelsesværdigt for denne mandag var også næsten et halvt hundrede Sangsvaner (Cygnus cygnus) og en del Hættemåger (Chroicocephalus ridibundus), hvor vinterdragtens lille sorte plet bag øjet nu er blevet til en sort krave så småt på vej til at ende som en ny sort hætte.

GFU mand20221121874 ... og god nat med udsigten til solnedgangen fra fuglestationen. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Se alle dagens tal fra Gedser Odde i DOFbasen her.

Folk på stationen: Henrik Jørgensen og Ole Friis Larsen.

Så kom den første sne

søndag 20. november 2022
af Henrik Jørgensen

Som jeg plejede satte jeg uret til 45 minutter før nettene skal sættes op så jeg kan nå en kop kaffe eller 2 inden. Men i dag blev det ikke rigtigt lyst hen mod tiden hvor jeg skulle ud, så da jeg åbnede døren og skulle ud var der helt hvidt og sneen faldt. Da sneen var våd vidste jeg at jeg måtte vente med at sætte nettene op til snevejret var stoppet da fuglene bliver meget hurtigt afkølet hvis de er våde og det er omkring frysepunktet. Men da klokken var 9.15 kunne jeg hurtigt sætte 2 net op plus de 2 spurvehøgenet. Jeg nåede dog kun 2 timer før der både kom hagl og sne igen, men heldigvis fik jeg ringmærket 5 fugle, så det var ikke forgæves.

Ved skumringstid satte jeg net op til ugler, men det gav ikke noget i dag heller. 

Der falder rim ude nu, så der er ret sikkert hvide net i morgen til at starte med, men mon ikke jeg fanger lidt alligevel inden der måske kommer lidt sne igen.

Dagens ringmærkning/Todays ringing:

Solsort/Blackbird 1

Stillits/Goldfinch 1

Grønsisken/Siskin 3

Total 5

På stationen: Ole Friis Larsen, Henrik Jørgensen

Siskner part 2

lørdag 19. november 2022
af Henrik Jørgensen

I dag var der kun 1 grads varme da nettene skulle sættes op, og lyd blev sat på til siskner allerede ved opsætning. På første runde var der ca 30 fugle, men i dag var langt de fleste grønsiskner. 

En ting som er værd at bemærke er det høje antal af fuglekonger, men det kan nok være evt kuldetræk. Der belv fanget 18 styk.

Benny kom forbi fuglestationen og hjalp til på nogle runder, og der blev også tid til både kaffe og snak selv om der var fugle.

I skrivende stund er nettene oppe til ugler. På første runde blev en skovhorugle set siddende på det lukkede net lige bag de net som var oppe, jeg håber at den vil gå i inden det er sengetid. Dog ser det ud til at der måske skal lukkes snart da der er små snefug som falder.

Dagens ringmærkning og kontroller/Todays ringing and recaptures:

Spurvehøg/Sparrowhawk 1/0

Gærdesmutte/Wren 3/0

Rødhals/Robin 0/1

Solsort/Blackbird 2/0

Fuglekonge/Goldcrest 18/0

Bogfinke/Chaffinch 1/0

Grønirisk/Greenfinch 1/0

Stillits/Goldfinch 5/0

Grønsisken/Siskin 36/0

Gråsisken/Redpoll 2/0

Nordlig gråsisken/Common redpoll 9/0

Lille gråsisken/Leser redpoll 5/0

Total 83/1

På stationen: Henrik Jørgensen


FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ...  |  27     NÆSTE