Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (74)2023 (292)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)
Se indlæg fra måned: feb. (1)mar. (29)apr. (30)maj (31)juni (16)juli (14)aug. (31)sept. (32)okt. (31)nov. (23)dec. (1)

En snert af forårstræk i solskin

søndag 10. marts 2019
Fuglestationen kickstartet af meteorologerne. Travle Ederfugle over bølgerne og småfugle i nettene.
af Lars Ulrich Rasmussen og Ole Friis Larsen

Fuglestationen stod tidligt op denne søndag morgen. Meteorologerne på DMI sendte os tidligt i seng lørdag aften med løfter om tørvejr, en synlig solopgang og faldende vind, og det kom til at holde. Ringmærkerne skyllede kaffen i sig og var ude at sætte net op lige efter klokken seks, mens træktælleren ilede ud mod odden for at være på plads til en af vores standardtællinger, som begynder en halv time før solopgang og varer i fem timer.

Flere hundrede Skarver (Cormorants) fik deres morgenmad senere end os på fuglestationen, men gled som lydløse sorte silhuetter sydover i samlet flok på den stadig blåsorte himmel for at finde noget at stille sulten med, hvor havstrømmene brydes ved sydspidsen af Falster. Til gengæld var havet ryddet for de seneste dages tusinder af rastende Ederfugle (Eiders) og Sortænder (Common Scoters). Heller ikke de lige omkring to hundrede Havlitter (Long-tailed Ducks) var der mange tilbage af. Fra fredag aften til søndag morgen var de alle forsvundet uden at blive noteret som trækkende, fordi vi kun havde set dem som rastende fugle i stormens bølger.

Til at registrere de rastende fugle på havet får vi uvurderlig hjælp af lodsbådene, der sejler til og fra havnen i Gedser. De får de store flokke af andefugle til at lette, og vi kan tælle dem, eller vi kan konstatere, at der ikke er nogen tilbage.

Gedser blog a 00001

Tre Havlitter (Long-tailed Ducks) - lige under båden - og en lille flok Ederfugle (Eiders) skræmt op af en af dagens lodsbåde. De gør det lettere at tælle de rastende fugle, og mange af dem ville vi måske slet ikke se uden den forstyrrelse. Foto: Ole Friis Larsen

Derimod kom der gang i tælleriet af passerende fugle straks fra ankomsten til Gedser Odde. Nye Ederfugle (Eiders) trak i en lind strøm af små grupper på to-tre af gangen mod øst. Senere blev grupperne større, og ved lukketid for standardtællingen havde Ederfugle (Eiders) 2.570 passeret Danmarks sydligste forpost. Over 90 procent af dem var hanner i yngledragt. De havde åbenbart mest travlt.

Gedser blog c 00001

Typisk flok af Ederfugle (Eiders) søndag formiddag - næsten kun hanner. Foto: Ole Friis Larsen

Dagens øvrige tal blev ikke store, men der var pænt gang i spredt småtræk. De første to Hvide Vipstjerter (White Wagtails) kom ind fra havet og for videre op over Falster. En flok på 17 Traner (Cranes) kom aldrig tæt på land, men svingede mod nordøst lidt forbi pynten og nåede sikkert et sted i Sverige i løbet af dagen.

Gedser blog b 00001

En flok Traner (Cranes) fløj udenom Danmark og lagde kursen mod Sverige. Foto: Ole Friis Larsen

Nogle snese Sanglærker (Skylarks), tre Hedelærker (Woodlarks), Grønirisker (Greenfinches) og Bogfinker (Chaffinches) repræsenterede strømmen af småfugle på vej til vores forår. To Røde Glenter (Red Kites) kom ind fra havet om morgenen, men fortrød, for det var sikkert de samme, der tre kvarter senere trak målrettet ud over havet og forsvandt mod sydvest – måske tilbage til Tyskland. To af dagens syv Musvåger (Common Buzzards) sydfra fortrød på samme måde og forsvandt efter et par minutter inde over land igen over havet mod sydvest.

Inde på stationen blev 3 Blåmejser, 15 Musvitter, 1 Solsort og 3 Bogfinker ringmærket. Tre andre fugle i nettene var allerede forsynet med ringe, nemlig 1 Musvit og 1 Solsort fra forleden samt 1 Gærdesmutte, som fik sin ring på fuglestationen i efteråret og derfor nok har tilbragt vinteren på lokaliteten.

Gaerdesmutte

En knap et år gammel Gærdesmutte (Eurasian Wren) havde ring på fra efteråret, da den røg i et net søndag formiddag, og har nok klaret sig genem vinteren ved Gedser Fuglestation. Foto: Lars Ulrich Rasmussen

Efter fyraften ryddede vi op, gjorde rent, spiste frokost, satte opvaskemaskine og vaskemaskine i gang til næste hold. Kim Liljehult, Lars Ulrich Rasmussen og Ole Friis Larsen takker for at have fået lov at gøre gavn for fuglene ved at arbejde på Gedser Fuglestation og overlader trygt stedet til Anton Liebermann, som gerne skulle været nået frem til stationen i god behold søndag aften og klar til at ringmærke fra mandag morgen.

Sjasket træk

lørdag 9. marts 2019
Endnu en dag med regn og storm, men ænderne ser ud til at sive forbi.
af Af Ole Friis Larsen

I forhold til forårets trækobservationer ved Saksfjed-Hyllekrog på Lolland er de mange rastende fugle ud for Gedser Odde en kompliceret affære. Ud for Saksfjed-Hyllekrog flyver mågerne forbi, men ved Gedser Odde er der også en trafik af mere eller mindre lokale måger, og det kan være svært at afgøre, om en Hættemåge (Black-headed Gull), der kommer ind fra havet, er en fugl på træk, eller det er en måge, der er fløjet ud fra odden en time eller to tidligere. På samme måde med de tusinder af Ederfugle (Eiders) og Sortænder (Common Scoters), der kan ligge på vandet.

Fredag rastede over titusinde andefugle på det oprørte hav syd for Gedser Odde. Vejret var klart om eftermiddagen, og de fløj jævnligt op for lodsbåde eller for at flytte sig mod vest og drive mod øst igen, så det var forholdsvis nemt at registrere dem. Lørdag startede med heftige regnbyger, men ind imellem skinnede solen, og lyset var klart. Desværre var der stadig en tæt tåge af havgus lige over vandet, og det var ikke muligt at se fugle på vandet ret langt ude. Der kom heller ikke ret mange lodsbåde til at jage dem op, og dagens tal endte på lidt over to tusinde Ederfugle (Eiders) og lige under 1.600 Sortænder (Common Scoters). Der skal nok have været flere, som ikke var til at se, men antallet må alligevel have været nogle tusinde lavere end dagen før. De må være trukket uset videre, eller de er drevet så langt mod øst med strømmen i løbet af natten, at de ikke længere var til at se fra landets sydligste observationspost.

Odden edertraek 00001

Ederfugle (Eiders) skyder genvej ind over land på vej mod øst. Foto: Ole Friis Larsen

Til gengæld var det faktisk muligt at registrere lidt sikkert træk af Ederfugle (Eiders) lørdag formiddag, fordi nogle småflokke fra vest skød genvej over land og fortsatte mod øst uden at stoppe op og lægge sig på vandet.

Ved Saksfjed-Hyllekrog noterede Preben Berg 13 Musvåger (Common Buzzards) på træk mod nordøst. Dem var der ingen af at se ved Gedser, men en enkelt Rød Glente (Red Kite) gled elegant lavt over bølgetoppene ind over land og videre mod nord, før den så ud til at lede efter føde lidt nord for fuglestationen.

Odden Stormmage a 00001

De mørkere russiske Stormmåger (Common Gulls) af underarten/ssp. heinei er en specialitet, som ikke ses mange steder i Danmark. Et af dem er Gedser. Foto: Ole Friis Larsen

Odden Stormmage c 00001

Måger flyver ofte tæt forbi observationsposten, og nogle vækker nysgerrighed, som en Stormmåge (Common Gull), der fløj forbi fredag eftermiddag. Den så umiddelbart usædvanlig mørk ud. Kunne det være en af den russiske underart/ssp heinei? Jo, det kunne det ifølge en kommentar fra Klaus Malling Olsen, efter at billeder af fuglen var lagt til bedømmelse på Facebookgruppen Western Palearctic Gulls. Farven på vingernes overside er gennemgående mørkere end på den hjemlige Stormmåge. Der er også lidt mere sort på vingespidserne.

 Ringmærkningen blev heller ikke til noget lørdag. Regn og stærk blæst ville først og fremmest være en risiko for fugle, der røg i nettene, men vi kunne også risikere at få nettene ødelagt.

 Det betød ikke, at Henning Ettrup og Lars Ulrich Rasmussen sov længe eller drev den af. Sådan en dag på fuglestationen bliver i stedet brugt til praktisk arbejde. Det kan være skriveri, noget der skal læses, rengøring, indkøb. Denne lørdag blev der også diskuteret design af nye poser til at transportere fuglene fra nettene til laboratoriet, hvor de bliver ringmærket – og Kim Liljehult havde tid til at bruge et par timer i køkkenet på flæskesteg, brun sovs, varm rødkål og kogte kartofler.

 Desuden havde vi besøg af TV2 Øst, som ville lave et indslag om Havørnen (White-tailed Eagle), der blev fundet skuddræbt ved Hyllekrog, og filmede fugle i voldsom bølgegang ude på spidsen af odden.

Højt skum ved Odden

fredag 8. marts 2019
Kun få fugle på træk i storm, men på havet var der tusindvis af ænder
af Ole Friis Larsen

Når det gælder forårstrækket, er det Preben Bergs tællinger ved Hyllekrog, der gælder for Gedser Fuglestation, og vi tæller ikke på spidsen af Gedser Odde, men det kan være sjovt at prøve alligevel. Fredag morgen var dog ikke det bedste valg til et eksperiment. Vinden havde pebet omkring fuglestationen hele natten, og det regnede. Ringmærkerne satte ikke nettene op, og jeg kom ikke ud på odden før efter klokken 8 lige i tide til at komme i læ, før vinden drejede mere i vest og tog til. Mens vindstyrken steg fra 12 meter i sekundet til over 16, holdt det til gengæld op med at regne, og himlen begyndte at få lidt blå farve.

Odden aender 00001

Ederfugle (Eiders) og Sortænder (Common Scoters) næsten på hjemmebane i dagens oprørte hav. Foto: Ole Friis Larsen

Lige lidt hjalp det imidlertid, og der kom aldrig rigtig gang i noget træk. Nogle få Ederfugle (Eiders) og Sortænder (Common Scoters) kunne med rimelighed noteres som trækkende mod øst, og fra syd kom der kun få fugle ind over land, bortset fra godt et halvt hundrede Sanglærker (Skylarks), der kom i små grupper på to-fire. Nogle få Råger (Rooks) forekom helt på afveje så lavt over vandet, at de må være blevet gennemblødte af skumsprøjt, og en enkelt yngre udseende Trane (Crane) var nok kommet væk fra en større flok, men nåede i hvert fald ind over det falsterske fastland.

Odden Rage 00001

En af dagens tre indtrækkende Råger (Rooks) fra syd. Det var hårdt arbejde for dem. Foto: Ole Friis Larsen

Til gengæld var der over fem tusinde rastende Ederfugle (Eiders) mellem bølgerne og ligeså mange Sortænder (Common Scoters). Nogle af dem var lette at se, men de fleste lå så langt ude, at de kun blev synlige, når de flygtede for en lodsbåd, og når de flyttede sig. Det så hele dagen ud, som om flokkende blot drev af sted i strømmen mod øst og så af og til fløj nogle hundrede meter mod vest for at at drive mod øst igen og alligevel blive i samme område. Eftermiddagens opklaring og et par timer med klar sol afslørede også over halvandet hundrede af de smukke Havlitter (Long-tailed Ducks) på vandet samt en del Toppede Skalleslugere (Red-breasted Mergansers). Ingen så ud til at trække, men lørdag er de måske alligevel væk. Vi får se.

Odden Sortaender b 00001

Fem hanner frem for en hun. Sortænderne (Common Scoters) lå ikke på den lade side i det oprørte hav. Hvorfor ikke bruge sådan et afbræk på lidt kurtisering? Foto: Ole Friis Larsen

Intet nyt fra Sydfronten - stille dag

torsdag 7. marts 2019
Tyndt -Tyndt-tyndt
af Lars Ulrich Rasmussen

Dagens fangst bestod af 2 ringmærkninger: Solsort/Blackbird og af Musvit/Great Tit og 9 aflæsninger, blandt andet Sangdrossel/Songthrush og Vindrossel/Redwing én af hver.

2drosler pa bogekvist

 

Vejret var ellers rimeligt med svag vind og skyet, men fuglene blev væk bortset fra nogle Solsorte, der blev ringmærket i oktober på sydtrækket og nu tilsynelandende er på vej nordpå igen.

En god dag!

onsdag 6. marts 2019
Endelig lidt gang i mejsetrækket
af Lars Ulrich Rasmussen

Henning Ettrup ankom i går og bliver her resten af ugen. Mon ikke to mand skulle være nok til at klare de kommende dages tilstrømning af fugle sydfra ??

Vejret i dag var glimrende fangstvejr: næsten ingen vind og overskyet. Musvitterne strømmede ind sydfra efter flere dage med dårligt vej.

Dagens fangst:

1 af hver følgende:

Gærdesmutte/Wren, Solsort/Blackbird, Sangdrossel/Song Thrush, Kvækerfinke/Brambling, Grønirisk/Greenfinch, Gulspurv/Yellowhammer

Bogfinke/Chaffinch 2

Blåmejse/Blue Tit 3

Musvit/Great Tit 25.

Årets første Sangdrossel fra Gedser Fuglestation

Sangdrossel GFU 20190306

 

 

3 dage med dårligt vejr og ikke særligt mange fugle

tirsdag 5. marts 2019
- Ja faktisk ingen fugle søndag, ren fastelavn.
af Lars Ulrich Rasmussen

Mandag den 4. marts fangede jeg en Solsort/Blackbird under dårlige betingelser med truende skyer og en kraftig vind med vindstød, der lagde enkelte net ned, lige inden de 5 timer var gået.

Vaeltet net GFU 20190304

Tirsdag den 5. marts var vejret rimeligt, bortset fra en kraftig blæst, der medførte at de østligste net ikke blev åbnet, men alligevel blev det til 104 m net og 3 ringmærkninger: Gærdesmutte/Wren 1 og Musvit/Great Tit 2.

Mon de øvrige stationer (Blåvand og Skagen) kan præstere lige så "flotte" fangsttal ?

En meget stille dag

lørdag 2. marts 2019
af Lars Ulrich Rasmussen

En grå dag, der ellers startede flot med huller i skyerne og sol over Odden.

Få fugle:

Solsort/Blackbird: 2

Musvit/Great Tit: 6

Dompap: 1

Gulspurv: 2

Den ene Gulspurv havde mange vækststriber i både hale- og vingefjer, så den kunne ikke skjule, at fjerene var vokset ud samtidig og derfor, at den var født sidste sommer!

Gulspurv 20190302 med fault bars GFU

 

Så har vi skudt forårssæsonen igang !

fredag 1. marts 2019
af Lars Ulrich Rasmussen

Det var en kold og ikke så blæsende marts morgen, da nettene stod fangstklare kl 06:30.
I går aftes kunne jeg hører solsorte og mejser i haven. Enkelte Gulspurve sad i hegnet mod stranden og sang så jeg var noget spændt på, om der ville være aktivitet i haven idag.
Det blev en okay åbningsdag, stille og rolig med 23 ringmærkninger og 10 aflæsninger:

Gærdesmutte/ Wren 1
Rødhals/Robin 1, 4 aflæsninger/recaptures
Solsort/Blackbird 4, 3
Vindrossel/ Red Wing 3
Blåmejse/Blue Tit 4
Musvit/Great Tit 5, 3
Bogfinke/Chaffinch 1
Gulspurv 4

Årets første fangst: Vindrossel/Red Wing 2k

vindrossel GFU 20190301

 Dagens Højdespringer Musvit/great Tit med 8 stkMusvit 20190301 GFU

Den nye sæson er tæt på

onsdag 27. februar 2019
Så blev der gjort kål på bunken af kvas og brombær, og vi er snart klar til nye fugleoplevelser!
af Hans Lind

Den nye sæson 2019 med ringmærkning, observationer og fugleoplevelser er ganske tæt på, og vi er tæt på at have det hele klar:

Huset har fået "den store tur" med udbedring og maling af alle de indvendige vægge, der er omrokeret i dagligstue og på værelser, hvor køjesengene er erstattet af brikse, og vores rengøringshold (Bente, Anne Marie og Vibeke) har knoklet adskillige dage med hovedrengøring - og det ser rigtig flot ud - tak skal I have!

I haven er alle netbaner blevet studset, og alt det afklippede er enten malet til flis eller kørt ud til brændepladsen.

I går var så dagen, hvor Gert og undertegnede fik brændt hele bunken af, og vejrforholdene var fine til det: Svag vind, der bar væk fra huset. Det hele var overstået på et par timer.

IMG 20190226 090955 bal1

IMG 20190226 091417 bal2

IMG 20190226 091517 bal3

IMG 20190226 102120 bal4

Vi fik sat netstængerne ud på pladserne, og i dag sættes en del af nettene op, så der skulle være nok til en standardmærkning for Lars Ulrich, det kommer i morgen torsdag og tager den første omgang ringmærkning i 2019: Vi glæder os!


FORRIGE     1  |  ...  |  22  |  23  |  24