Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (157)2023 (292)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)
Se indlæg fra måned: jan. (5)feb. (7)mar. (31)apr. (30)maj (31)juni (30)juli (16)aug. (31)sept. (30)okt. (31)nov. (30)dec. (20)

Kanonryk af fuglekonger

tirsdag 31. oktober 2023
af Philip Elbek & Ole Friis Larsen

Ringmærkningen: Det var tvivlsomt om vi kunne få ringmærket da et uvejr hang over os tidlig morgen. Langsomt drev det over, og med 35 minutters forsinkelse kunne vi åbne en del af nettene i haven. Der var ret mange kald fra fuglekonger da vi åbnede, og i kombination med tungt vejr og let støvregn gav det en hel del i nettene! Jeg (Philip) var travlt beskæftiget med at plukke fugle mens Signe og Susanne ringmærkede dem. Efter 5 kvarters ringmærkning så det ud til at regnen ville tage til hvorefter nettene blev lukket. Det nåede dog at give 212 fugle i den korte periode, hvilket klart er det største antal jeg har oplevet på så kort tid.

Efter regnen ringmærkede vi lidt videre og kunne få 37 fugle ekstra på dagens liste. En meget godkendt dag, men også en som beviste hvor hurtigt det kan gå og hvor forsigtig vi ringmærkere skal være med ikke at åbne for mange net. 

Dagens ringmærkninger (RI) og aflæsninger (RC):
Udklip311023.JPG

Trækket på Odden: Tirsdag blev en yderst beskeden dag, og så var vi endda to fra fuglestationen til at stå fem timer i ly inde under marinestationens halvtag, mens regnen silede ned. Vi blev dog underholdt fint af lidt over tusind Bramgæs (Branta leucopsis), som åd vintersæd, småskændtes og pludrede med hinanden på marken ud til Odden.

Se alle dagens observationer fra Gedser Odde i DOFbasen.

Folk på stationen: Susanne Primdahl, Lærke Winding, Signe Agermose, Philip Elbek, Ole Friis Larsen

 

 

Oplevelser som helt ny ringmærker

mandag 30. oktober 2023
Ingen tid til at registrere dagens største fugletræk
af Lærke Winding & Ole Friis Larsen

Ringmærkningen: Efter flere dage med regn, blæst og grå skyer var morgenens blå himmel et yderst kærkomment syn for ringmærkerne på stationen. Blæsevejret var dog kun aftaget en smule siden dagen forinden, og det var langt fra alle nettene, som vi forsvarligt kunne tage i brug. Blandt andet spurvehøgenettene måtte forblive sammenrullede, og vi gjorde os ingen store forhåbninger om andet end forvirrede fuglekonger og arrige blåmejser i nettene.

Skønt der ikke var mange fugle blev denne formodning imidlertid hurtigt indfriet. Derudover fangede Philip en spurvehøg - på trods af de lukkede spurvehøgenet – og det var bestemt dagens ringmærkningshøjdepunkt. Philip insisterede desuden på at holde nettene åbne i tre timer efter standardtid i et (mislykket) forsøg på at fange nogle af de halemejser, som han havde hørt.

Blamejse red
En af de små arrige Blåmejser.  Foto: Lærke Winding

Fedt
Der pustes fedt på Blåmejsen.  Foto: Susanne Primdahl

Spurvehog red
Dagens højdepunkt var at holde en Spurvehøg.  Foto: Lærke Winding

Om eftermiddagen aflagde Tina og Mads Elley samt deres hund Frida Fuglestationen et besøg. Vi spiste kage, drøftede fugle og hyggede os. Dagen sluttede af med kortspil og risengrød, der kun kogte over én enkelt gang (kan det overhovedet gøres bedre??)

Dagens ringmærkede (RI) og aflæste (RC) fugle:
Skaermbillede 2023 10 30 162716


Trækket på Odden
: Havtrækket holdt stort set fri mandag morgen og formiddag, men i landtrækket så der ud til at være tusindvis af fugle, som havde ventet i dagevis på bedre vejr til turen ud over havet fra nordens sydligste punkt. Efter flere dage med vind fra sydøstlige retninger kom vinden stadig med 10 meter i sekundet, men fra sydvest, og så var det tørvejr med sol og masser af blå himmel.

Allerede før solopgangen var luften fuld af finker og drosler, men det stod også hurtigt klart, at der var et havtræk – om end beskedent – at holde øje med, samtidig med at Spurvehøge myldrede frem højt og lavt, tæt på og længere væk, så efter en halv times tid var det nødvendigt for dagens enlige observatør i de første timer at vælge noget fra, og det blev dagens største træk, alle småfuglene, til fordel for havfuglene og Spurvehøgene (Accipiter nisus), som vi prioriterer højere i fuglestationens træktællinger.

GFU mang 1064Størrelsen afslører kønnet, og øjenfarven siger noget om alderen på Spurvehøgene i trækket, men begge dele kan være svære at se, når fuglene jager forbi. Mandag så der dog ud til at være rigtig mange adulte/voksne hanner i trafikken, som denne han med sit køns karakteristiske blå og røde farver. Unge Spurvehøge har gul iris i øjet, som efterhånden bliver orangefarvet. Denne han har formentlig mindst et par års livserfaring. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

I løbet af standardtidens fem timer blev det til over 500 Spurvehøge; det er suverænt den bedste dag med Spurvehøge ved Gedser Odde i dette efterår. Ingen andre dage har antallet været bare i nærheden af så mange.

GFU mang 1063Den ene af mandagens fire Blå Kærhøge (Circus cyaneus) var en ung han fra i år. Også her har øjenfarven betydning. Allerede nu er de unge hanner på vej til at få artens gule øjenfarve, mens hunnerne først får den øjenfarve senere. Den mørke overside viser, at det er en ung Blå Kærhøg til forskel fra de voksne/adulte hunners mere gråtonede og lysere brune overside. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

At der i høj grad var tale om fugle, der havde ventet i nærheden på at kunne komme videre, viste sig hen over formiddagen, da trækket af såvel småfugle som Spurvehøge stille og roligt ebbede ud til næsten ingen fugle i den sidste standardtime. Det var en forrygende formiddag at opleve sådan et landtræk.

Se alle dagens observationer fra Gedser Odde i DOFbasen.

Folk på stationen: Susanne Primdahl, Lærke Winding, Signe Agermose, Philip Elbek, Ole Friis Larsen

 

Flydende slaraffenland for vadefugle

søndag 29. oktober 2023
af Philip Elbek & Ole Friis Larsen

Ringmærkningen: Masser af vind og regn betød at ringmærkningen blev skubbet flere gange i løbet af morgenen. Vi håbede at kunne åbne inden for standarden, men det lykkedes desværre ikke. Ventetiden blev brugt på datacheck og efter nederlaget til regnen blev konstateret, besluttede vi at droppe ringmærkningen helt og gå ud på Odden. 

Ved 11 tiden gik jeg tilbage til stationen og fik alligevel åbnet 6 net i 3 timers tid. Det gav en herlig Træløber, et par vindrosler og lidt fuglekonger. Men ellers ikke det helt store. 22 fugle blev mærket og 6 aflæst. 

Skaermbillede_2023-10-29_203650.jpg

Trækket på Odden: En weekend med to vejrmæssigt ret ens dage. Både lørdag og søndag begyndte med regn, tæt skydække, lav sigtbarhed og vind fra sydsydøst med opklaring i løbet af formiddagen til mildere vejr. Lørdag var et par grader koldere end søndag, som til gengæld gav lidt kraftigere regn og vind. Trods de vejrmæssige ligheder, var der nogle markante forskelle i de to dages træk.

Lørdag var det mest markant med 85 Røde Glenter (Milvus milvus), hvoraf omkring 50 dukkede op i samlet flok og derfor meget sandsynligt havde overnattet sammen, som glenter ynder at gøre det. De brugte lang tid på at hænge i luften over kystskrænten, men endte med at forsvinde ud i den fugtige dis over havet. Louis A. Hansen, som holdt ud lidt længere end vores standardtid, nåede endda op på 97 Røde Glenter. Dem så vi ingen af søndag.

Værd at bemærke i lørdagens træktal er også 620 Alliker (Coloeus monedula) samt en flok på 62 Hedelærker (Lullula arborea), som kom efter standardtiden.

GFU so 1058Fire Gråænder (Anas platyrhynchos) og en af søndagens flokke af Toppede Skalleslugere. De to forreste med store hvide felter og dobbelte sorte streger er hanner. Resten ser ud til at v ære hunner, og den bageste med en svagere sort streg måske endda en ung hun fra i år. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Søndag var det interessant med et stigende antal Toppede Skalleslugere (Mergus serrator), som rundede 250, et halvt hundrede Havlitter (Clangula hyemalis) samt 66 Hvinænder (Bucephala clangula) – hvor alle tre tal kan ses som optakt til det sene efterårstræk af andefugle ved Gedser Odde.

GFU so 1059Den flydende ø af tang og ålegræs ud for Gedser Odde var søndag et eldorado for Sandløbere og Islandske Ryler, måger og skarver. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Ud for Odden er der de seneste dage opstået en stor flydende ø af ålegræs og andre vandplanter, hvor svaner, måger, skarver og vadefugle raster og leder efter mad. Søndag talte Lærke Winding fra fuglestationen 165 Sandløbere (Calidris alba) og 97 Islandske ryler (Calidris canutus) på den omkringdrivende ø. Det er ikke store tal i forhold til Vadehavet og andre vadefuglelokaliteter, men det er flot for sydspidsen af Danmark.

Se alle dagens observationer fra Gedser Odde i DOFbasen.

Folk på stationen: Susanne Primdahl, Lærke Winding, Signe Agermose, Philip Elbek, Ole Friis Larsen

 

En lærerig dag for X-licensen og konen

lørdag 28. oktober 2023
af Jakob Barkholt

Dagen startede med åbning af net kl. 7.00. Kl. 8 kom Hans, som jeg fulgtes med, og Birgit var praktisk bistand som bladrydder og skriver til Susanne.
Jeg udtog fugle fra nettene og ringmærkede med kyndig instruktion fra Hans i forskellige greb. Efter en kort pause pga. regn (og kaffepause med brygmester Hans) åbnede vi nettene igen og fulgtes med Susanne. I labbet fik Susanne og jeg gode snakke om køn, fjer, fældningsgrænser mm, og jeg fik lidt mere styr på grebene - tak for en god dag.

IMG 0682 red
Min første håndholdte Træløber.  Foto: Birgit Barkholt

IMG 0779 red
En Dompap hun ventede lidt for at få lillefar med videre efter ringmærkning.  Foto: Jakob Barkholt

Dagens ringmærkede (RI) og aflæste (RC) fugle:
Udklip281023

Folk på stationen: Susanne Primdahl, Birgit Barkholt, Jakob Barkholt, Lærke Winding, Ole Friis Larsen og Hans Lind

Masser af fugle og ringmærkere i haven

fredag 27. oktober 2023
Tæt på en ung Kaspisk Måge
af Susanne Primdahl & Ole Friis Larsen

Ringmærkningen: Efter en række dage, hvor Freya og jeg har passet ringmærkningen, blev bemandingen fordoblet. De to nye X-mærkere, Jakob og Lærke, er kommet med på holdet og fulgte os på runderne i dag. De gjorde sig nyttige bl.a. ved at skrive for os, og Birgit var en stor hjælp ved at pille blade ud af nettene, så vi kunne koncentrere os om fuglene. Vi havde nemlig så travlt i dag, at Hans også lige måtte ud og hjælpe med nogle morgenrunder.

Lærke var med Freya rundt ved nettene for at kigge på, og Jakob pillede nogle fugle ud af nettene under min overvågning. Under ringmærkningen fik de begge vist og forklaret om arts- og aldersbestemmelse af fuglene og lidt ringmærkningsteknik.

Vi blev belønnet med en lækker aftensmad tilberedt af Jakob og Birgit, så alle går vist glade og mætte i seng.

Freya tog hjem i eftermiddags. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med hende, og jeg ser frem til at møde hende på fuglestationen en anden gang.

20231027 120848 red
Vi ringmærkede hele tre Dompapper af racen Pyrrhula pyrrhula pyrrhula, som vi på dansk kalder Stor Dompap. Det er normalt den mindre race Pyrrhula pyrrhula europaea, man møder som ynglefugl i Danmark, men Stor Dompap yngler her også i begrænset antal. I træktiden kommer der flere til landet fra Skandinavien og Finland for at tilbringe vinteren her.  Foto: Freya Mørup-Petersen

 20231027 124647 red
En række af fuldvoksne Solsorte hanner lagde også vejen forbi fuglestationen, og selvom de er talrige, er de altid en fryd for øjet.  Foto: Freya Mørup-Petersen

Dagens ringmærkede (RI) og aflæste (RC) fugle:
Udklip271023

Trækket på Odden: De bedste fugleture er for denne observatør næsten altid dem, der skaber problemer i form af en eller anden fugl, der ser usædvanlig ud eller har en adfærd, som kræver arbejde hjemme ved fuglebøgerne eller på nettet. Det er godt, at vi har fået en masse grupper på nettet, hvor man kan spørge og krydse fingre for, at kompetente folk et eller andet sted i verden vil ulejlige sig med at bekræfte en fugl eller pege på detaljer, som afgør, at det er en anden art end antaget. Sådan en fugl var der fredag formiddag ved Nordens sydspids.

Vinden kom fortsat fra østlige retninger, og neden for klinten skvulpede en masse ålegræs rundt og tiltrak masser af måger i deres søgen efter mad. Samtidig regnede det, så posten blev forlagt til inde under halvtaget ved marinestationen – hvor vi nu igen kan stå med kommunens accept. Her er udsynet desværre meget begrænset i forhold til trækket, men vi stod godt for at opleve dagens måger på nærmeste hold. En af dem var en usædvanlig mørk og bruntonet ung måge, som skilte sig markant ud fra alle andre unge måger, vi så – og vi var i dette tilfælde en håndfuld erfarne fuglefolk.

GFU sild 1050Unge Kaspiske Måger er ifølge litteraturen mere gråtonede end bruntonede (som Middelhavssølvmåge - Larus Michahellis), og det gav anledning til tvivl, men den brune tone på vingeoversiderne af denne fugl er altså også ok for en ung Kaspisk Måge.

GFU sild 1051Her skal man hæfte sig ved selve mågens form med langt tyndt næb næsten uden såkaldt gonysvinkel på undernæbbet og en lang flad pande på et næsten rent hvidt hoved, hvor andre arter af sølvmågetypen har mørke tegninger og mere runde forhoveder. Bemærk også, at de hvide kanter på overvingernes dækfjer ikke danner lyse bånd på vingerne.

GFU sild 1052Hos Kaspisk Måge har tegningerne på halefjerene betydning for identifikationen. Kaspisk Måge har et sort endebånd på en ellers hvid hale, hvor det samme bånd er mere brunligt hos Sølvmåger (Larus argentatus) og skarpere afsat hos Middelhavssølvmåge end den lidt glidende overgang i form af fine sorte tværbånd hos Kaspisk Måge, som det ses på billedet. Bemærk også tertiærerne - de inderste store fjer på vingerne - som har artstypiske 'sorte ankre' med lyse kanter, der bliver slidt af i løbet af vinteren. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Vi tog masser af billeder og hjemme på stationen kunne billederne sammenlignes med beskrivelser, tegninger og fotos i nogle af de bedste bøger, der findes om måger i Europa. Det gav flere muligheder og førte derfor til en forespørgsel i Facebookgruppen Western Palearctic Gulls, hvor svarene entydigt pegede på en 1k (første kalenderår) Kaspisk Måge (Larus cachinnans). Det er en art, vi efterhånden er vant til at se ved Gedser Odde i forskellige aldersklasser – denne var bare usædvanlig mørk, men altså inden for ’rammen’. På billederne i dagens dagbog ser den mindre mørk ud, end den gjorde for os i virkeligheden.

En smuk oplevelse og hele dagens arbejde for fuglestationen værd.

Dagens træk var pænt med et par tusinde Ederfugle (Somateria mollisima), hvoraf hele 64,4 procent var hunner og deres unger fra i år, og det er interessant, at Sortænderne (Mellanitta nigra) er begyndt at lande til rast ved Gedser Rev. Ellers var trafikken beskeden, og vi så næsten intet udtræk fra land, hvilket både kan skyldes vejrforholdene, og at vi stort set ikke kan følge det træk, når vi må søge ind under halvtaget ved marinestationen. Sådan er vilkårene.

Se alle dagens observationer fra Gedser Odde i DOFbasen.

Folk på stationen: Freya Mørup-Petersen, Susanne Primdahl, Birgit Barkholt, Jakob Barkholt, Lærke Winding, Ole Friis Larsen og Hans Lind

 

Træktællingen er tilbage på Odden

torsdag 26. oktober 2023
af Susanne Primdahl & Ole Friis Larsen

Ringmærkningen: 
Ringmærkningen blev en dag med lidt mere arbejde end sædvanligt. Ifølge vejrudsigten skulle vindstyrken nå op på lidt over 10 m/s, så det var kun takket være læ fra havens træer og buske, at det var forsvarligt overfor de mange små Fuglekonger.
Det gik fint med vindstyrken, men trods vejrradaren, som kun viste meget let regn i starten af ringmærkningsperioden, tog regnen så meget til i styrke, at vi måtte klappe nettene sammen allerede kl. 8 og først kunne åbne dem igen 5 kvarter senere. Da nettene kun må være lukket i højst en time for at opnå en standardmærkning, var den del altså allerede røget sig en tur kl. 9.15.

Vi havde stor "fornøjelse" af vinden i kombination med de løse blade på træerne, så hver runde krævede i tillæg til arbejdet med fuglene en masse pillen blade ud af nettene. Det var godt, vi havde Eva på besøg, for hun gik med på netrunderne og hjalp med bladene.

Normalt tager sidste runde en halv times tid, når nettene også skal lukkes, men i dag tog det over en time på grund af blade, så vi måtte tjekke de resterende åbne net for fugle, da vi var nået halvvejs.
Der er ikke utænkeligt, at enkelte net får lov til at stå over i morgen, hvis vi får lignende vejrforhold.

IMG 2091 red
I dag havde vi på samme runde både en Stor og en Lille Dompap. Det gav os mulighed for at sammenligne dem, og det var tydeligt at se, hvor stor forskel der er i størrelsen. Man kan også se på billedet, at den Store Dompap til højre har en lidt mere rosa tone på brystet.  Foto: Susanne Primdahl

IMG 2105 red
Vi fangede en ung Husrødstjert, selvom det er ved at være sent på året for den art. Et kig i databasen viser dog, at der var en senere fugl i 2018. Den fik ring på den 5. november.  Foto: Susanne Primdahl

Dagens ringmærkede (RI) og aflæste (RC) fugle:
Udklip261023

Trækket på Odden: Torsdag morgen havde vi fået en aftale med Guldbordsund Kommune om, at vi måtte passere skiltene med adgangsforbud til Odden og tælle derfra igen, når bare vi holdt os på sikker afstand af de nedstyrtede områder. Vinden og bølgerne kom igen markant fra øst, og selv om det ikke var med samme styrke som under stormen forleden, gav det god mening ikke at komme tæt på skrænten. Der er ikke dannet ny strand neden for skrænten alle steder endnu, og derfor kan der måske skride mere ned.

Det var fint at være tilbage og i godt selskab med andre fuglefolk. Tak for bidrag til dagens tælling, som dog blev i den beskedne del af skalaen. Til gengæld fik vi lov at overvære, at den ødelagte ståltrappe blev trukket op.

GFU to 1038Torsdag formiddag blev der brugt to bjergningskøretøjer til at hive den ødelagte ståltrappe op fra stranden. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Fuglemæssigt er tallene igen efter forskrifterne for sammenlignelige tællinger. Torsdag blev det til næsten 1.700 Ederfugle (Somateria mollissima) og 280 Sortænder (Mellanitta nigra). Fra land var der Spurvehøge (Accipiter nisus), og det var lidt af en opgave at holde styr på dem, for mange gjorde flere forsøg på at trække ud, før de forsvandt over havet. Desuden var der et træk af knap 1.500 Ringduer (Columba palumbus) med nogle få af de mindre Hulduer (Columba oenas) hist og her i flokkene. Vi var særligt glade for et lille træk af Dværgmåger (Hydrocoloeus minutus) og en ung Ride (Rissa tridactyla).

Se alle dagens observationer fra Gedser Odde i DOFbasen.

Folk på stationen: Freya Mørup-Petersen, Lærke Winding,  Susanne Primdahl, Ole Friis Larsen og Eva Heering som gæst

 

 

 

Grønsiskener og en flok halemejser

onsdag 25. oktober 2023
Anden dag på nødobservationsplads bød på fint træk af rovfugle.
af Freya G. Mørup-Petersen & Ole Friis Larsen

Ringmærkningen: Dagen startede ud med en masse fuglekonger og Susanne og jeg bevæbnede os hver med en kasse, som vi samlede de små fugle i. Morgenen forsatte med en god portion fugle, heriblandt en fin grønirisk og en jernspurv - der har ellers været overraskende tyndt med jernspurve på det sidste.IMG_2054_red.JPG

Grønirisk 1k han som vist har fourageret på nogle hyben. Foto: Susanne Primdahl

Da det nærmede sig lukketid og det tyndede ud i fuglene, kom der pludselig et net, som var fyldt med fugle. Først troede jeg det var blåmejser indtil jeg kom tæt nok på til at se at kun en tredjedel var blåmejser og resten var halemejser. Det var en herlig overraskelse at skulle ringmærke de nuttede fjerbolde med lange haler - der var 12 i alt.IMG_2076_red.JPG

Halemejser følges i familieflokke hele vejen gennem vinteren og frem til næste ynglesæson. Hvis først en fugl går i netten, følger resten af flokken normalt med. Her ses de første seks, imens de resterende seks venter i kassen bag ved. Foto: Susanne Primdahl

Efter lukketid og en velfortjent frokost satte vi lyd ud til grønsiskener ved hejsenettet og fangede godt 50 fugle på en time, så samlet set har det været en rigtig fin dag. I aften prøver jeg lykken med ugle og natfangst og vil opdatere bloggen såfremt at det lykkedes at fange noget.

 Udklip251023.JPG

Trækket på Odden: Onsdag blev endnu en dag ved Birkemose strand, og da det var tørvejr med kun svag vind fra sydvest, fandt vi en fin post på selve diget, hvor vi også kunne se en del af trækket mod Gedser Odde inde over land. Det var en fin oplevelse, men stadig en nødløsning, fordi vi kun kan se en del af det træk, vi plejer at registrere. For eksempel så vi fra diget to Røde Glenter (Millvus milvus) og ni Fjeldvåger (Buteo Lagopus) på vej mod odden i standardtidens fem timer, mens det senere viste sig, at nogle fuglefolk ved p-pladsen ved odden havde set seks-syv Røde Glenter og 15-17 Fjeldvåger. Ved Birkemose var vi også glade for at opleve, hvordan lidt over 130 Spurvehøge så ud til at strejfe gennem sommerhusområdet Gedesby Strand på deres vej ned over Falster.

GFU on 982Ved Birkemose er der mere strand, end vi er vant til ved Odden, og der kommer flere vadefugle tæt på, når de leder efter mad langs stranden. Her er det onsdag formiddag en flok Strandskader (Haematopus ostralegus). Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Hvis vi havde stillet os på p-pladsen, ville vi have set de fugle, men til gengæld ville vi ikke have kunnet overvåge trækket af havfugle så godt som muligt, og det er det træk, der har prioritet for fuglestationen. Heldigvis ser det ud til, at vi meget snart kan vende tilbage til observationsposterne på odden, og det er afgørende for kontinuiteten og sammenligneligheden i træktællingerne, at de foregår på samme lokalitet år efter år.

Et andet minus ved Birkemose er for os, at vi ikke helt kan regne med, at de fugle, der flyver forbi på landtrækket, virkelig når helt ud til Odden og trækker ud over havet. Det kan vi til gengæld med havtrækket, hvor det højst vil være nogle få af de passerende fugle nordfra langs kysten, der ikke fortsætter et par kilometer mere og runder Gedser Odde på vej videre.

Onsdag kom dette havtræk spredt og mere beskedent end i de foregående dage med bare 200 Ederfugle (Somateria mollissima), mens næsten 400 Pibeænder (Mareca penelope) egentlig var ganske pænt.

GFU on 985Hver dag kommer der stadig færre Landsvaler (Hirundo rustica), og vi kan ikke vide, om den sidste af de 18, vi registrerede onsdag, ender med at blive årets sidste, så hver eneste af dem, fanger nu vorer opmærksomhed. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

GFU on 987Blåmejse (Cyanistes caeruleus) og Halemejse i onsdagens træk af småfugle over Birkemose. Den slags billeder bliver sjældent teknisk gode, men kan - ligesom lydoptagelser - nogle gange være værdifuld  dokumentation for sjældne arter, eller almindelige arter der er usædvanligt sent på færde. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Værd at nævne, når vi nu var på en fremmed lokalitet, var også nogle af de rastende fugle, blandt andet en flok på cirka 40 Sandløbere (Calidris alba) i vandkanten, flere Kaspiske Måger (Larus cachinnans), som sammen med andre måger ledte efter mad i brændingen og en smuk han Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola rubicola), som holdt til i nogle buske tæt på diget, hvor vi stod. I småfugletrækket var det sjovt at se en flok Halemejser (Aegithalos caudatus) komme tæt forbi.

Se alle dagens observationer fra nødpladsen ved Birkemose under Gedser Odde i DOFbasen.

NB: Vi bliver ved med at indtaste under Gedser Odde af hensyn til fremtidige søgninger på trækket, hvor folk ikke kan vide, at vi har været nødt til at flytte til en anden lokalitet og derfor ikke vil søge manglende informationer der.

Folk på stationen: Freya Mørup-Petersen, Susanne Primdahl, Ole Friis Larsen og Eva Heering som gæst.

Første dag på nødpladsen

tirsdag 24. oktober 2023
af Ole Friis Larsen & Susanne Primdahl

Ringmærkningen: 
Det blev bestemt ikke en dag i lighed med i går. På grund af truende bygevejr måtte vi nøjes med et begrænset antal net, som gjorde det muligt at lukke hurtigt, hvis der kom for meget regn.

Det lykkedes at gennemføre standardmærkningen med en pause mellem kl. 10 og 11, hvor regnen blev for kraftig, men ellers klarede vi os igennem ved at gå hyppige runder under bygerne.

IMG 2044 red
Mens vi havde nettene midlertidigt lukket i regnen, fik vi øje på denne Musvit, som blev ved med at hoppe omkring og kigge nysgerrigt ind gennem de regnvåde vinduer. Det var let at få den tanke, at den gerne ville have en ring på og undrede sig over, at vi havde lukket midt i den normale åbningstid.
Om det var den Musvit, der senere fik en ring på, finder vi aldrig ud af, men jeg tror det. Det giver i hvert fald den sjoveste fortælling.  Foto: Susanne Primdahl

Det blev ikke til så mange fugle i det vejr. Der fløj ellers mange småflokke af finker over haven, men de kom desværre ikke ned i nethøjde. Vi overvejede at forsøge at fange nogle af dem med lyd efter standardtiden, men da var finkerne på himlen forsvundet.

IMG 2024 red
Som det kan ses af nedenstående oversigt over dagens ringmærkninger, kom der trods alt nogle få finker forbi nettene i standardtiden. Deriblandt denne unge, pjuskede og meget charmerende Stillits, som endnu ikke er helt færdig med skiftet til voksne aftegninger på hovedet.  Foto: Susanne Primdahl

Det var atter en dag, hvor der blev brugt godt med F-ringe, som er vores allermindste ringstørrelse. Det var selvfølgelig til listens topscorer, Fuglekongerne, men vi ringmærkede også en Træløber, som med sine små ben bruger F-ring.

IMG 2036 red
Træløber.  Foto: Susanne Primdahl

Der blev også brugt nogle af de større ringe, for Freya har fået godt gang i sine Spurvehøge-fangster. Hun har ønsket sig lidt mere erfaring i håndtering af dem og har derfor haft Spurvehøge-nettene åbne. Det gav den flotte hun, som kunne ses i bloggen i går, og i dag blev det til hele 3 Spurvehøge - to hanner og en hun, som alle var unge fugle fra i år.

IMG 2048 red
Man kan tydeligt se på Freya, at det kræver koncentration at håndtere en Spurvehøg uden at komme for tæt på dens skarpe kløer.  Foto: Susanne Primdahl

IMG 2038 red
Her et nærbillede af en af dagens smukke Spurvehøge hanner.  Foto: Susanne Primdahl

Dagens ringmærkede (RI) og aflæste (RC) fugle:
Udklip241023

Trækket på Odden: Tirsdag kom tællingen ikke til at foregå på landets sydligste punkt, men på en nødplads på stranden ved nabolokaliteten Birkemose, efter at Guldborgsund Kommune har oprettet adgangsforbud på Gedser Odde. Nødlokaliteten viste sig at være et glimrende sted at kigge på trækket af Ederfugle (Somateria mollissima), Sortænder (Melanitta nigra) og andre havtrækkende fugle, og det var en fornøjelse, at gode lokale folk som Gert Juul Jeppesen og Kenneth Vegeberg Rude fandt den alternative post, så vi var flere om at holde humøret oppe gennem to timers regnvejr i løbet af de fem standardtimer.

Vi havde også gode oplevelser med flere arter af rastende vadefugle på stranden, fouragerende måger – deraf flere Kaspiske Måger (Larus cachinnans) og to unge Rider (Rissa Tridactyla) og muligvis en ung Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) – og Rødstrubede Lommer (Gavia stellata), der kom tæt forbi.

GFU ti 962Ederfugle ud for Birkemose på vej mod Gedser Odde tirsdag formiddag. Som billedet viser, var der en stor overvægt af brune hunner og deres unger fra i år, men der var variation i flokkene, og det samlede resultat blev 57,2 procent brune fugle. Trækket foregik på endnu en dag med vind og bølger fra øst. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Derimod missede vi ganske givet en del fugle, der passerede Odden fra andre udgangspunkter, og vi så faktisk ikke noget landtræk. Når vi ikke kan se fuglene trække ud over vandet, som vi kan ved Gedser Odde, kan vi ikke være sikre på, om de trak videre eller blev og ledte efter mad i området. Det eneste sikre ved nødlokaliteten er, at de fugle, som vi så trække mod syd over havet også har passeret Gedser Odde to kilometer længere mod syd. Derfor er det ikke godt, at vi nu er afskåret fra de faste pladser på Gedser Odde; vores statistik gennem snart mange år risikerer et hak, og serien af tællinger er brudt. Forhåbentlig varer det kun nogle få dage, før vi kan tælle på Odden igen og genoprette det afgørende arbejdsgrundlag.

Se alle dagens observationer fra nødpladsen ved Birkemose under Gedser Odde i DOFbasen.

NB: Vi bliver foreløbig ved med at indtaste under Gedser Odde af hensyn til fremtidige søgninger på trækket, hvor folk ikke kan vide, at vi har været nødt til at flytte til en anden lokalitet og derfor ikke vil søge manglende informationer der.

Folk på stationen: Freya Mørup-Petersen, Susanne Primdahl, Hans Lind, Ole Friis Larsen

 

Fuglekonger ad libitum

mandag 23. oktober 2023
På Gedser Odde er de daglige træktællinger under pres af adgangsforbud efter storm.
af Freya G. Mørup-Petersen & Ole Friis Larsen

I dag besluttede Susanne og jeg at gentage gårsdagens succes og åbne næsten alle havens net. Der virkede ret stille, da vi begyndte at åbne nettene, med enkelte rødhalse, der kaldte, men som vi nåede enden af netåbningen, begyndte de fine kald fra fuglekongerne at fylde luften. Allerede som vi gik tilbage mod huset, hang der fugle i alle net, der stod synlige fra vejen og så vidste vi, at det ville blive en travl dag.

Derfor bevæbnede vi os med kasser, chokoladekiks, pebbernødder og vand, hvorefter vi startede runden omgående. Allerede i første runde var der omkring 50 fuglekonger, så Hans blev hidkaldt til at hjælpe med pillearbejdet. Vi arbejdede koncentreret på labbet, mens vi fik tildelt nye kasser og poser hver halve time og da antallet af fuglekonger begyndte at falde, kom der blåmejser og musvitter i stedet. Blandt disse mejser genaflæste Susanne også en blåmejse med en svensk ring - det bliver spændende at se, hvor den er blevet mærket.

IMG_2014_red.JPGSvensk blåmejse. Foto: Susanne Primdahl

Udover den svenske genaflæsning, havde vi andre sjove fangster i dag; endnu en rødtoppet fuglekonge og genaflæsning af gårsdagens, en skovspurv og en spurvehøg i det ene hejsenet, som jeg fik fat i og ringmærkede.

395291381_1119533462758388_1852306607336284666_n.jpgSpurvehøg 1k hun med sit smukke og meget intense blik

Det er første gang jeg som ringmærker oplever en rigtig travl dag og det er rigtig fedt at udføre ringmærkning på højhastighed - jeg håber det er den første dag af mange i min tid som ringmærker.

Udklip23102023.JPG

Trækket på Odden: En mandag med smukt vejr på landets sydspids, men også en dag, hvor det blev sat skilte op om adgangsforbud til hele odden, så det nu er temmelig usikkert, hvordan vi skal kunne opretholde de daglige tællinger af fugletrækket. Vi arbejder på en løsning. Det tager tid og energi fra det daglige arbejde, og derfor bliver det en kort dagbog for denne dag.

GFU ma 958De første Sædgæs (Anser fabalis/serrirostris) er dukket op i trækket. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Vi var flere folk på plads til at opleve et temmelig småt havtræk, men til gengæld en ganske imponerende trafik af rovfugle med tæt på 350 Spurvehøge (Accipiter nisus), 31 Fjeldvåger (Buteo lagopus), som kommer nu og er en specialitet for netop Gedser Odde om efteråret, ligeså mange (almindelige) Musvåger (Buteo buteo) og Røde Glenter (Milvus milvus).

GFU ma 960En af dagens suverænt flotteste rovfugle var denne adulte/voksne han af Blå Kærhøg (Circus cyaneus). Den passerede tæt forbi obervationsposten i smukt solskin. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Se alle dagens observationer fra Gedser Odde i DOFbasen.

Folk på stationen: Freya Mørup-Petersen, Susanne Primdahl, Hans Lind, Ole Friis Larsen

Ringmærkning for fulde sejl

søndag 22. oktober 2023
Masser af mennesker og fugle på Odden
af Susanne Primdahl & Ole Friis Larsen

Eller for fulde net må det vel hedde, når vi i dag var tre ringmærkere, så vi kunne risikere at åbne alle net. Det viste sig at være en god idé, for vi kom på den gode side af 100 i antal ringmærkede fugle.

Det var en god start på mit ophold på Gedser Fuglestation, men faktisk startede det fint allerede efter min ankomst i går aftes. Freya gik nemlig ud med lys, natkikkert og ketcher og kom hurtigt tilbage med en smuk Skovsneppe. På grund af tidspunktet nåede den ikke med i gårsdagens blog, men I skal bestemt ikke snydes for et par billeder af den.

Skovsneppe 1 red
Skovsneppen med den lange næb, som den kan bruge til at søge føde dybt i mudderet, og de store vagtsomme øjne, som den ser fint med, selvom det er mørkt.
I det hele taget har den et fantastisk syn og overblik, fordi øjnenes placering gør det muligt for den at se næsten 360 grader rundt.  Foto: Freya Mørup-Petersen

Skovsneppe 2 red
Skovsneppens smukke dragt er en fremragende camouflage, når den om dagen færdes i skovbunden.  Foto: Freya Mørup-Petersen

Men tilbage til dagen i dag, hvor vi havde virkelig godt vejr til ringmærkning med en vindstyrke på kun 5-7 m/s - noget helt andet end den nyligt overståede storm. Vi kunne også nyde solen, som ret hurtigt brød igennem, og heldigvis landede mange af fuglene i nettene, selvom nettene bliver nemmere at se, når sollyset rammer dem.

Der var mange Fuglekonger i dag, og en del af de 46, der fik ring på, måtte faktisk hjælpes ud af nettene en ekstra gang i løbet af standardperioden.
Fuglene registreres kun én gang om dagen, så de 13 Fuglekonger, der blev noteret som aflæst i dag, er alle ringmærket på et tidligere tidspunkt. Jeg vil gætte på, at vi har pillet omkring 75 Fuglekonger ud af nettene, hvis vi også medregner gengangerne.

Rodtoppet Fuglekonge red
Freya var heldig at få sig en ny ringmærkningsart, da vi også fangede en Rødtoppet Fuglekonge. Den ligner meget sin "fætter" Fuglekongen, men kendes alligevel nemt på de sort/hvide aftegninger på siden af hovedet, som får det til at se ud, som om den har motorbriller på.  Foto: Freya Mørup-Petersen

Blandt dagens 15 forskellige arter var også en Rørspurv. Selvom vi gjorde os umage, kunne vi desværre ikke få den til at blive til den Dværgværling, vi ønskede os ;-)  Men en fin fugl alligevel.

Rorspurv red
Rørspurv 1k hun.  Foto: Freya Mørup-Petersen

En ganske almindelig Rødhals blev et af dagens højdepunkter. Den var allerede ringmærket, men ringen var ikke en fra fuglestationen - faktisk var den slet ikke fra Danmark, og det er jo altid spændende med en fugl, der er ringmærket i udlandet.

IMG 2004 red
Et nærmere kig på ringen, som denne Rødhals havde på, afslørede, at den var ringmærket i Finland. Den er nu indrapporteret på hjemmesiden Fuglering.dk, så vi kan få præcise oplysninger om ringmærkningssted og -tidspunkt. Samtidig får ringmærkningsadministrationen i Helsinki og den finske ringmærker besked om, at fuglen er aflæst hos os.  Foto: Susanne Primdahl

Lars Ulrich tog hjem efter dagens ringmærkning, så nu må Freya og jeg se, om vi kan fortsætte den gode stil med fugle i nettene. Pt. ser vejrudsigten i hvert fald ikke ud til at blive et problem.

Dagens ringmærkede (RI) og aflæste (RC) fugle:
Udklip221023

Trækket på Odden: Søndagens smukke vejr med solskin og moderat vind fra sydlige retninger bragte hundredvis af mennesker til Odden for at se skaderne på kysten og marinestationen. Parkeringspladsen var i timevis propfuld af biler, og der blev fløjet med drager og droner. Lidt af en folkefest. TV2 Øst havde et reportagehold på stedet i flere timer for at filme og interviewe. Det store pres af mennesker betød også, at en del af de afspærringsstrimler, som kommunen satte op lørdag, forsvandt. Heldigvis holdt områdets nye tilstand til presset, og vi oplevede ingen nye styrt, eller at mennesker kom til skade.

Til gengæld var der en del fuglefolk, som både hjalp med fuglestationens indsamling af data om dagens fugletræk og fik en fin dag i fred og ro langs det levende hegn mod vest – på god afstand af de beskadigede dele af kystskrænten og marinestationen.

Mest bemærkelsesværdigt var nok formiddagens pæne træk af rovfugle med over 280 Spurvehøge (Accipiter nisus), 37 Fjeldvåger (Buteo lagopus), 22 Røde Glenter (Milvus milvus) og en gentagelse af lørdagens træk af kærhøge, denne gang med 15 Blå Kærhøge (Circus cyaneus) og en ung Steppehøg (Circus macrourus), som både viste tydelig halsring og tog sig meget rødorange ud i solskinnet. Også et større træk af Traner (Grus grus) vakte opsigt med lige omkring 650 fugle. Andre tog sig af at dække et varieret træk af småfugle med blandt andet et tocifret antal Store Korsnæb (Loxia pytyopsittacus), en meget gul Gulirisk (Serinus serinus) og 17 Bjergirisker (Linaria flavirostris).

GFU so 956Vi ser ikke bare arter på trækket, men også individer med tegn på voldsomme hændelser, som vi ikke altid kan forklare, men som vidner om fuglenes barske liv. Denne Bramgås (Branta leucopsis) havde søndag formiddag så meget urede i fjerdragten lige under halsen, at der må være sket et eller andet dramatisk. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Over havet kom der flere arter af gæs og svømmeænder samt 4.600 Ederfugle i løbet af standardtiden plus godt en time ekstra.

GFU so 957Pibeænder (Mareca penelope) i flok over Gedser Odde søndag formiddag. Flere dage med nogle hundrede af de hvidmavede ænder, som også afslører sig på hannernes hvide vingefelter i et fladt 'V', pynter på statistikken. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Pibeand oktober

Kurven på grafikken fra den hollandske database Trektellen viser trækket af Pibeænder i gennemsnit om efteråret ved Gedser Odde. De grønne søjler er sidste års træk af arten, og de røde viser gennemsnittet per time i 2023. Trækket ser i år ud til at forløbe lidt senere end både normen og sidste års træk.

Se alle dagens over 180 observationer 78 arter og underarter fra Gedser Odde i DOFbasen.

Folk på stationen: Freya Mørup-Petersen, Susanne Primdahl, Lars Ulrich Rasmussen, Ole Friis Larsen

 


1   |  2  |  3  |  4     NÆSTE