Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (74)2023 (292)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)
Se indlæg fra måned: jan. (5)feb. (7)mar. (31)apr. (30)maj (31)juni (30)juli (16)aug. (31)sept. (30)okt. (31)nov. (30)dec. (20)

Bad weather

mandag 31. juli 2023
af Gwendal Quimbre, Henrik Jørgensen

Hej, 

Today the weather was really bad with a lot of wind and drops of rain sometimes (but not enough to close the nets). We only caught 5 birds which were Common redstarts and Icterine warblers.

Since we have more time than usual for the blog, Henrik thought it would be a good idea that I write something about myself, so here it is.

I am 23 years old French birder coming from Britanny (where many rare birds are found every year). I started bird ringing two years ago and totally loved the activity. As a scientist I really enjoy the data that is acquirred, but as a birder I am fascinated by the beauty of their feathers. So I have mostly been ringing in France, and I did some different programs (migration of passerine birds in the reeds, ringing of Storm petrels, forest species during breeding), but these different experiences also got me the chance to go to South Africa to ring Sociable weavers to study their behavior, and White backed vultures.

All the best,

Kristian og Benthe var forbi med kage mens vi desværre fik middagslur så vi fik ikke hilst på dem, men stort tak!

Dagens ringmærkning/Todays ringing:

Rødstjert/Redstart 2

Gulbug/Icterine warbler 2

Tornsanger/Whitethroat 1

Total 5

På stationen: Gwendal Quimbre, Henrik Jørgensen

Stille dag på fuglestationen

søndag 30. juli 2023
af Henrik Jørgensen

Dagen startede med en tom runde så vi vidste at det nok ville blive enlille dag med få fugle. Dagen endte også med flere kontroller end nye.

Der var så tid til at få lavet datatjek af de  fyldte ark mellem runderne, så det blev klaret.

Om eftermiddagen kom der både regn og torden, og efter det sol igen dog er vinden taget noget til. Lige før kunne der høres torden igen så vi må se om der kommer mere regn og evt skybrud som der er risiko for.

I morgen loves der ret meget vind, så det bliver nok ikke den store dag i morgen og så skulle der komme en hel del regn efter middag.

Dagens ringmærkning og kontroller/Todays ringing and recaptures:

Rødstjert/Redstart 2/0

Sivsanger/Sedge warbler 1/0

Kærsanger/Marsh warbler 1/0

Gulbug/Icterine warbler 0/1

Gærdesanger/Lesser whitetroat 3/1

Tornsanger/Whitethroat 2/2

Munk/Blackcap 0/2

Gransanger/Chiffchaff 1/4

Gulspurv/Yellowhammer 0/1

Total 10/11

På stationen: Gwendal Quimbre, Henrik Jørgensen

Inden for tiden

lørdag 29. juli 2023
af Henrik Jørgensen

Da der var lovet regn holdt vi godt øje med radaren og der så mørkt ud mod Tyskland. Der kom også flere gange dryp og småregn, men heldigvis ikke så meget at vi måtte lukke. Lige som vi skulle gå sidste runde for dagen begyndte det at regne og heldigvis var vi hurtigt klar.

Dagen var ok med 33 nye og 8 kontroller af 10 arter.

Efter lukning kom Gert og Tina forbi.

Daniel og Jonas var ude på Odden til morgen, men de havde ikke meget der ude og det sjoveste var 2 almindelige kjover. Om eftermiddagen tog de til Bøtø.

Dagens ringmærkning og kontroller/Todays ringing and recaptures:

Landsvale/Barn swallow 1/0

Rødstjert/Redstart 3/1

Kærsanger/Marsh warbler 4/0

Gulbug/Ictrerine warbler 10/1

Gærdesanger/Lesser whitethroat 3/2

Tornsanger/Whitethroat 3/0

Havesanger/Garden warbler 2/0

Munk/Blakcap 1/1

Gransanger/Chiffchaff 3/3

Broget fluesnapper/Pied flycatcher 3/0

Total 33/8

På stationen: Gwendal Quimbre, Daniel, Jonas, Henrik Jørgensen

Migration starts

fredag 28. juli 2023
af Gwendal Quimbre, Henrik Jørgensen

After a few cloudy and rainy days, the sun showed its face today (and the birds too). 3 juveniles of great spotted woodpeckers got caught this morning probably coming from the same brood.
Some fatty birds also got caught showing that the migration as well started for them especially Marsh warblers (Acrocephalus palustris).

Jeg(Henrik) kom til middag da Søren havde sin sidste periode for denne gang.

De 2 andre havde travlt da en masse stære var gået i nettene på lukkerunden, så jeg fik hjulpet med at lukke de sidste net så Søren kunne taste de 101 fugle ind som morgenen havde givet.

Da der om eftermiddagen var en hel del svaler fik jeg sat nettene op 15.30-19.30 og der fik vi 24 nye fugle, 2 stære, 1 bysvale, 2 landsvaler og 18 digesvaler, så det var en fin fangst i solen.

 

280723

First day with Danish birds

torsdag 27. juli 2023

Hello there, 

Today was my first day at Gedser as a birdringer assistant but it is also my first day in Scandinavia ever. This a unique experience to get to know some of the species that I have never seen before (such as the Icterine warbler (Hippolais icterina)). This is also a great chance to get to know other ringers to share knowledge about birdringing technics or criterias to identify some species by hand, but also to know the conservation efforts established outside of France to protect birds populations.

I am very psyched to be here and I am sure that my Danish journey is in good hands.

All the best, 

Gwendal

27022023

At the station Søren Mygind and Gwendal Quimbre

Farvel til Christoffer

onsdag 26. juli 2023
et bonjour pour Gwendal
af Søren Mygind

Ud over store naturoplevelser bidrager et ophold på Gedser Fuglestation også med sociale relationer. I dag sagde jeg således farvel til Christoffer og i aften ankommer Gwendal, hvis hun ellers når færgen. Gwendals veje er lidt uforudsigelige, da han har valgt at blaffe fra Frankrig til Gedser.

Christoffer har været på GFU i 7 dage og havde ikke tidligere prøvet at ringmærke. Som billderne forhåbentligt antyder er Christoffer blevet glad for at mærke fugle og for at være her på Gedser Fuglestation.

Staer Christoffer

Soren og Christoffer

Til daglig læser Christoffer til Skov og Landskabsingeniør på Skovskolen i Nødebo og Christoffers faglige baggrund har givet flere spændende samtaler om hvordan fremtidens natur kan forvaltes, så det fohåbentligt bliver bedre end det er nu. 

Vejret viste sig fra sin kedelige side på Christoffers sidste dag, så vi måtte opgive at gennemføre de fem timers mærkning en standard dag kræver. Allerede i tidsrummet 6.30 til 7.30  måtte vi klappe nettene sammen første gang  og da det begyndt at regne igen kl 8.30 opgav vi og lukkede helt ned. 

En dag uden mærkning bruges ofte på datacheck, hvor de i databasen indtastede data udsættes for en kvalitetskontrol for at sikre, at oplysningerne i databasen stemmer overens med oplysningern på de papirark vi anvender i laboratoriet. Som det sidste i sit ophold på GFU deltog Christoffer i dette tidskrævende og lidt kedelig arbejde. Jeg håber vi ser Christoffer igen på GFU.

260723

På stationen Christoffer Tonsgaard Lehmann Petersen og Søren Mygind. 

 

Så kom der lidt gang i fuglene

tirsdag 25. juli 2023
Vinden drejede i løbet af natten til VNV og aftog lidt. Samtidigt var det klart vejr og det satte lidt gang i fuglene

I dag mærkede vi i alt 47 fugle og genfangede 19 fugle. Det høje antal mærkede fugle skyldtes dog først og fremmest 23 stære, som ved middagstid begyndte at gå i nettene. Samtidigt er der fortsat mange aflæsninger hvilket fortæller, at der er en del fugle som holder igen med at forlade Gedser og begive sig videre på efterårstrækket. Så de fine tal til trods venter vi fortsat på et større ryk ind af fugle, men det kræver nok et vejrskifte. Vi får se! 

De seneste dage har ca. 500 stære fløjet rundt og forageret ivrigt på bær i haven omkring stationen, men uden at gå i nettene. I dag begyndte de så at gå i nettene og vi fangede 23 Stærer på to runder, hvorefter vi besluttede os for at lukke for, at det i skulle tage overhånd. 

Blandt de mere specielle fugfle var en Korttået træløber, der ses nedenfor.

Kort taet traelober

250723

På stationen Christoffer Tonsgaard Lehmann Petersen og Søren Mygind.

Vi ligger i vestenvindsbæltet

mandag 24. juli 2023
I skolen lærte jeg, at Danmark og dermed Gedser ligger i vestenvindsbæltet. Som ringmærker ved Gedser Fuglestation opleves nogle konsekvenser heraf
af Søren Mygind

Vejret er afgørende for hvordan og hvornår fuglene bevæger sig under trækket. I de dag jeg har været på Gedser har vinden blæst fra vestlig retning samtlige dage. 

Blandt feltornitologer er det en udbredt opfattelse af de største træk af fuglene ofte indtræffer i forbindelse med vejrskifter hvorefter fugletrækket aftager ind til et nyt vejrskifte indtræffer. For at teste denne opfattelse eller hypotese har jeg lavet lidt statistik over hvor mange fugle der er blevet mærket de sidste 5 dage. Da jeg ikke har haft det samme antal net åbne hver dag, har jeg omregnet antallet af fugle til hvad der var blevet fanget på 5 timer hvis 60 meter net var åbne (300 netmet). Samtidigt har jeg udregnet forholdet mellem hvor mange fugle der rinmærkes for hver fugl der genfanges. Resultaterne heraf fremgår på figuren nedenfor.

diagram2407203

Som det ses har antallet af fugle der mærkes pr. dag været aftagende gennem perioden, hvilket bekræfter at det samme vejr dag efter dag ikke sætter gang i fugletrækket. Dette bekræftes også af, at vi i de sidste par dage har aflæst lige så mange fugle som vi har ringmærket. Så vi trænger efterhånden til et vejrskifte, for at få sat lidt gang i trækket og dermed i ringmærkningen.

240723

På stationen: Christoffer Tonsgaard Lehmnann Petersen og Søren Mygind.

Hul til en standardmærkning

søndag 23. juli 2023
En stille dag hvor hjælp fra DMI og forsigtighed gjorde, at vi kunne gennemføre en standardmærkning
af Søren Mygind

Ved ringmærkning er hensynet til fuglenes vel og vel det vigtigste og det er derfor vigtigt at fuglene ikke bliver våde på grund af regn medens de sidder i nettene. Lørdag aften, medens vi i øvigt havde et hyggeligt besøg til middag af Gert og Sørens kone Mette, stod vejrudsigten på mere eller mindre udbredt dagsregn og vi var derfor forberedte på at vi måske ikke kunne mærke i dag søndag. Da vi stod op og tjekkede vejrudsigten kunne vi dog se at der lige akkurat skulle være et hul i nedbøren fra kl. 4.45 til 9.45, hvor vi skulle gennemfører vores standardmærkning. 

vejr 230723

Vi besluttede os derfor for at åbne et begrænset antal net (121 m), så vi hurtigt kunne lukke nettene hvis vejrudsigten var forkert. Det er trods alt sket før, selv om nutidens vejrudsigter rent faktisk er langt bedre end det rygte de har blandt lægmand. Et forhold som nok skyldes, at lægmand ikke er lige så flittig bruger af vejrudsigter som os ringmærker ved GFU. Udover vejrudsigen kikkede vi ofte på DMI's vejrradar, som viser når nedbørsområder er på vej. 

Ved hjælp af sådanne modernede hjælpemidler kom vi sikkert igennem med dagens ringmækning. En ringmærkning, som bør på i alt 4 fugle, som blev fanget i de tre første runder. Så da vi var færdige kunne vi konstatere, at størstedelen af dagen var gået med bekymringer for fugle der ikke var der.

Da vi var tidligt færdige besluttede vi at besøge Middelandercenteret ved Nykøbing hvor Søren kone arbejder Mette arbejder som frivillig. Et godt besøg hvor vi blandt andet så affyring af blider og en spændende riderturnering. Desuden blev vi forsyntet med sukkerkringler og kager af Mette.

Så alt i alt en god og lidt anderledes dag.

23072023

På stationen Christoffer Tonsgaard Lehmann Petersen og Søren Mygind

 

Byger som går og kommer

lørdag 22. juli 2023
Dansk sommervejr i lyriker og ringmærker perspektiv
af Søren Mygind

Linjerne "Byger som går og kommer - det er den danske sommer" fra sangen "Den danske sommer" skrevet af Thøger Larsen i 1914 er formodentligt kendt af de fleste dansker og i 1999 blev sangen kåret til århundredes sang af Berlingske Tidenes læser (det hjælper lidt at google).

Medens sangen er folkeeje har "byger der går og kommer" en lidt anden betydning for ringmærkerne ved Gedser Fuglestation, da fuglene ikke må sidde i nettene når det regner. For at undgå dette fulgte vi derfor DMI's vejrradar intenst under dagens mærkning. Det gjorde at vi kl 8.10 var klar til at lukke nettene ned i en time, så vi undgik våde fugle. Det er befriende hvordan DMI's hjemmeside kan hjælpe os. 

I øvrigt blev det til endu en stille dag uden de store overraskelser.

220723

På stationen Christoffer Tonsgaard Lehmann Petersen og Søren Mygind

 


1   |  2     NÆSTE