Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (103)2023 (292)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)
Se indlæg fra måned: jan. (5)feb. (7)mar. (31)apr. (30)maj (31)juni (30)juli (16)aug. (31)sept. (30)okt. (31)nov. (30)dec. (20)

Little Gull "Dværgmåge" and Long-tailed Tit ssp. europaeus "Sydlig Halemejse"

lørdag 11. marts 2023
af Hanelie Sidhu & Ole Friis Larsen

Ringmærkning: Today, we had rather low winds from north west and Hans predicted, that any weather change would bring birds. So Lars and Hanelie were hoping for the best. It was still a slow day, but we had some new birds in the nets and it was a big improvement to yesterdays ringing. In the second round, we checked a row of empty nets, until we came to one net with six Long-tailed-Tits ssp. europæus "Sydlig Halemejse", one Brambling "Kvækerfinke", a Siskin "Grønsisken" and a Blue Tit "Blåmejse". That was the highlight of the day, but also two Yellowhammer "Gulspurv" were nice.

Holemejse_sydlig.jpegLong-tailed Tit ssp. europaeus "Sydlig Halemejse", Foto: Lars Ulrich Rasmussen

Siskin_res.jpegMale Siskin "Grønsisken", Foto: Lars Ulrich Rasmussen

Gulspurv.jpegYellowhammer "Gulspurv", Foto: Lars Ulrich Rasmussen

Today, more birds were singing in the garden, so we are hoping for real spring finally to come!

11-03.JPG

Trækket ved Odden: Ikke nogen stor dag for forårstrækket, men masser af godt selskab til arbejdet. Mest bemærkelsesværdige var de 128 Rødstrubede Lommer (Gavia stellata), som hver for sig og i småflokke fløj mod sydvest på efterårskursen. Kun en enkelt forekom at være i forårshumør i sin østlige flugt.

Der raster stadig tusindvis af Sortænder (Mellanitta nigra), Ederfugle (Somateria mollissima) og Havlitter (Clangula hyemalis) på havet ud for Gedser Odde, og noget af det svære ved træktællingerne lige for tiden er derfor at vurdere, hvilke fugle der er på træk, og hvilke der bare flytter sig lidt omkring i området. Vi fik dog noteret på 320 Ederfugle på vej mod øst så langt hen over området, at det tydede på regulært forårstræk mod Østersøen. Desuden så vi en flok Bramgæs (Branta leucopsis) trække forbi Odden og en flok Blisgæs (Anser Albifrons) trække ud fra land og fortsætte over havet mod øst.

En flok Traner (Grus grus) trak mod sydøst på en kurs, der kunne føre dem til det store samlingssted for Traner ved Gross Mohrdorf og Barther Boden vest for Stralsund i Tyskland. Et par Musvåger (Buteo buteo) trak også ud fra Falster med sydlig kurs mod Tyskland. Skønt var det med lidt flere, men stadig små antal af småfugle, og de fleste af dagens Sanglærker (Alauda avensis) foretrak som Musvågerne at søge sydover, så meget forår er det heller ikke endnu, at trækket entydigt foregår mod øst og nord. Vi glædede os dog over to Gulspurve ( Emberiza citrinella) som et godt forårstegn på en smuk, men iskold dag i vinden, da de kom ind over land fra syd.

Dvaergmager 321Dagens adulte/voksne Dværgmåge havde artens karakteristiske sorte vingeundersider, som kan ses på stor afstand. Oversiden er mere ensartet grå og hvid uden sort. I sommerdragten har den sort hætte på hovedet. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Dvaergmager 322

Glæde var der også over to Dværgmåger (Hydrocoleus minutus), som dukkede op flere gange og fouragerede tæt på kysten, en voksen/adult stadig i næsten vinterdragt, og en ung 2k-fugl (andet kalenderår). Især fuglestationens unge tyske medarbejder, Hanelie Sidhu, som kommer fra Sydtyskland, var glad for de små måger. Den slags ser man ikke tæt på Alperne.

Dvaergmager 324Unge Dværgmåger har et mørkt 'M' hen over vingeoversiderne. Det bevares vinteren igennem og sprang i øjnene på dagens 2k-fugl. Bemærk også sort bånd yderst på halen som hos andre arter af unge måger. Vingeundersiderne har ikke de voksne/adulte fugles sorte undersider. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Se alle dagens registrerede arter på Gedser Odde her.

Trip to Bøtø: In the late morning, Gerd came to take Hanelie on a trip to Bøtø. We were very lucky, just when we went out of the car, we had five White-tailed Eagles "Havørn" circling above us! Shortly after, we saw a sixth one and a bit later even a seventh! We could also observe a Marsh Harrier "Rørhøg" and a female Hen Harrier "Blå Kærhøg". At the lakes, there were a lot of White-fronted Geese "Blisgås", Teals "Krikand", Wigeons "Pibeand", and Shovelers "Skeand" resting. We also saw some big flocks of Lapwings "Vibe". We also saw some Cranes "Trane", lots of Barnacle Geese "Bramgås" and some Oystercatchers "Standskade". It was a very nice trip, thanks a lot Gerd!

Folk på stationen: Hanelie Sidhu, Lars Ulrich Rasmussen, Ole Friis Larsen, Gerd Jeppsen

White-tailed Eagles "Havørn" at Rødsand

fredag 10. marts 2023
Kold dag - vind fra øst
af Hanelie Sidhu & LUR

Ringing:

I dag stort set ingen fugle i haven. Vi hørte syngende Gulspurv og Bogfinke. Det var noget koldt at færdes ude.

Dagens fangster: Solsort, Blackbird 0,(1)

 

Morning Observation at Gedser Odde:

Nina, Ole and Hanelie went to the tip for morning Observations today. There were easterly winds between 6 and 8 m/s. We didn´t have much to count. There was mainly little local movement of Eiders “Ederfugl”, Common Scoters “Sortand” and Long-tailed Ducks “Havlit”, which are resting in the area. We had very few Red-breasted Mergensers “Toppet Skallesluger” migrating and we also saw some White-tailed Eagles “Havørn” which are local birds from Rødsand. We are waiting for the real spring migration to start, but today was not the day and we ended the observations after 2,5 hours due to nearly no migration.

Morning_obs.jpgMornig Oservation at the tip. Foto: Hanelie Sidhu

Se alle dagens registrerede arter på Gedser Odde her.

 Beach_res.jpeg

Afternoon walk at the beach... Foto: Hanelie Sidhu

twite_2.jpeg

... with a nice obsevation of a little flocks of Twites "Bjergirisk" feeding there. Foto: Hanelie Sidhu

People: Ole Friies Larsen, Nina Yasmin Ali, Hanelie Sidhu, Adam Søderdahl, Lars Ulrich Rasmussen, Hans Lind

så kom dagen med mærkbart flere og andre fuglearter

torsdag 9. marts 2023
En vejrmæssigt god dag - svag vind og sol
af Lars Ulrich Rasmussen, Nina Yasmin Ali

I dag var en god dag med 14 ringmærkede fugle.
Gert har været forbi i går og i dag og sammen med Adam og Nina, har han fået fliset de fleste af havens kvasbunker, så nu er vi bedre forberedt på forårets komme.
I haven har vi en stille og fredelig ung Råbuk gående nysgerrig rundt - den forsvinder op i fyrhaven, når vi kommer for tæt på!
Til gengæld er Harene til stor gene. Et par net er blevet ødelagt og Hannelie har brugt meget tid på at reparerer dem.

LUR

Adam piller dagens første fugl ud af nettet, en Rødhals, Robin

LUR1

Formodentlig en af vores lokale Skovspurve, Tree Sparrows

Dagens fangster:

Rødhals, Robin 0, (2)

Solsort, Blackbird 1, (3)

Nordlig Halemejse, Long-tailed Tit 7, (0)

Blåmejse, Blue Tit 1 (1)

Musvit, Great Tit 3, (0)

Skovspurv, Tree Sparrow 1, (0)

Dompap, Bullfinch 1, (0)

I dag er der ingen obs fra Odden, Ole er til møde i eftermiddag.

Folk på stationen: Hannelie Sidhu, Ninna Yasmin Ali, Karina Demuth, Adam Søderdahl, Gert Jeppesen, Ole Friis Larsen, Lars Ulrich Rasmussen

Bity Blue Tits "Blåmejse" and increasing numbers of Eiders "Ederfugl"

onsdag 8. marts 2023
Optræk til ederfugletræk langs bagkanten af morgenens haglbyger
af Hanelie Sidhu & Ole Friis Larsen

Ringmærkningen:  The early morning welcomed us today with a bit of hail, but we could still open the nets at standard time. Nina, Lars and Hanelie were in the ringing today. There were not many birds but for me it was nice to get familiar with the ringing area as it was my first time ringing at Gedser. My first ringed bird here was a Bluetit "Blåmejse" And these bity fellows also welcomed Nina, who was happy to be back in the ringing after quite some time and Karina, who joined for a round and held one of them, experiencing who painful their little bills can be. Other birds in the nets were recapture Robins "Rødhals" and a Blackbird "Solsort". We also had some troubles with hares, who ran in the nets, but everything could be fixed sucessfully.

Lars_and_Hanelie_net_sewing.jpegLars and Hanelie sewing nets. Foto: Nina Yasmin Ali

Today's ringing totals

08032023.JPG

Trækket ved Odden: Onsdag morgen var stadig noget blæsende, og der kom haglbyger i den første del af tællingen, men den blev gennemført hele vejen igennem til en standardtid på fem timer, fordi det klarede op, vinden lagde sig, og det ligefrem blev lidt lunt at stå helt yderst på toppen af klinten på sydspidsen.

GFU onsdag 318Ederfuglene kom pænt i småflokke inden om den store Nysted-vindmøllepark, og flere skød genvej over land ved Gedser Odde. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

De første Ederfugle (Somateria mollissima) dukkede op på bagkanten af haglbygerne, og fuglene havde travlt. Flere småflokke skød genvej ind over land på en østlig kurs. Senere tog trækket af og bestod mest af småflokke på tre-seks fugle, ofte parvis. Samlet set blev det til 1.530 Ederfugle, og det var et fint signal om, at Ederfuglene ser ud til at have indledt deres egentlige forårstræk. 28,8 procent af dagens Ederfugle var hunner.

Til gengæld var der ikke ret meget andet på dagens trækrute mod øst, hvor det bare blev til 35 Sortænder (Melanitta nigra), lidt Rødstrubede Lommer (Gavia stellata) i den ene og den anden retning samt en håndfuld Sanglærker (Alauda arvensis) og Engpibere (Anthus pratensis) i syd-nord-landtrækket.

På stranden var der 16 Sandløbere (Calidris alba) og to Store Præstekraver (Charádrius hiaticula) blandt de måger og krager, som ledte efter noget at æde i det opskyllede tang.

Se alle dagens registrerede arter på Gedser Odde her.

Golden_Plovers_on_the_field.jpegGolden Plovers "Hjejle" in a field in front of the Bird Observatory. Foto: Hanelie Sidhu

Folk på stationen: Nina Yasmin Ali, Hanelie Sidhu, Karina Demuth, Adam Søderdahl, Gert Jeppesen, Hans Lind, Lars Ulrich Rasmussen, Ole Friis Larsen.

Hård vind, ingen ringmærkning, lidt træk

tirsdag 7. marts 2023
af Ole Friis Larsen

Ringmærkning: Der blev slet ikke sat net op i morgenens dårlige vejr med regn og rusk, og senere tog vinden til med vindstød på op til 25 meter i sekundet.

Trækket ved Odden: Nok er der ved at komme gang i havtrækket ind mod Østersøen, men det ser ud til, at det stadig foregår i mindre ryk, eller også ryger fuglene langt ud over havet. Tirsdag formiddag meldte Preben Berg, som tæller ved Hyllekrog, om 2.900 Sortænder (Melanitta nigra) på vej østover langs sydkysten af Lolland, men 30 kilometer længere mod øst så vi et langt mindre træk af Sortænder, nemlig 216 i løbet af samme morgen og formiddag.

GFU tirsdag 313En lille folk af de mange Sortænder, som raster ud for Gedser Odde. Her laver de korte kompensationstræk mod vest, når strømmen har flyttet dem et stykke mod øst. De vil stadig gerne blive, hvor de er. Bemærk kønsforskellen. Den voksne/adulte hun er mere brunlig end de sorte hanner og har en smudsig lys kind. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Vi kom senere ud end til en standardtælling fra en halv time før solopgang på grund af regn og stærk blæst, men ville alligevel ud, selv om vinden tog til i styrke. Der er kommet en ung tysk ornitolog til Gedser Fuglestation blandt andet for at arbejde med træktælling. Hanelie Sidhu har i forvejen erfaring fra ophold på fuglestationerne i Skagen og Blåvand.

Det blev også til noget, som lignede en optakt til trækket af Ederfugle (Somateria mollissima) med lidt småflokke, der skød genvej ind over land, men ellers mest i små grupper og parvis, med lige over 300. Der er stadig markant forskel på antallet af hanner og hunner, som bare udgjorde under en tredjedel af dagens fugle med 28,2 procent.

GFU tirsdag 315To Bramgæs (Branta leucopsis) trak mod vest. De kom langt udefra og forekom ikke at være lokale overvintrende fugle fra Sydfalster. Bemærk deres forskellige ansigtsmasker og vingeoversider. Den bageste er en voksen/adult fugl, mens den forreste er en unge fra sidste år (2k - andet kalenderår) med mørkere ansigtsmaske og tydelige hvide spidser/bånd mellem de sorte bånd på vingeoversidens såkaldte dækfjer. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Der var mange rastende Ederfugle, Sortænder og Havlitter (Clangula hyemalis) på havet, men på grund af høje bølger, opgav vi at tælle dem. Der kom heller ikke nogen af de lodsbåde, som ellers plejer at skræmme fuglene op til tælling. En del af dem fløj ind imellem et par hundrede meter mod sydvest som kompensation for strømmen.

Værd at bemærke var også en lind strøm af Toppede Skalleslugere (Mergus serrator), hvoraf de fleste forekom at søge ind mod stille vand ved Rødsand, hvor der kan raste mange, mere end at være engageret i egentligt træk. Derimod så vi lidt småflokke af Spidsænder (Anas acuta) og Krikænder (Anas crecca) på regulært træk mod øst.

Se alle dagens registrerede arter på Gedser Odde her

Folk på stationen: Nina Yasmin Ali, Hanelie Sidhu, Karina Demuth, Adam Søderdahl, Lars Ulrich Rasmussen, Ole Friis Larsen

lidt flere fugle og et noget tricky vejr

mandag 6. marts 2023
af Lars Ulrich Rasmussen

Dagen startede med vindstille og klart vejr og igen til morgen ingen fuglestemmer i haven - og det er ikke fordi jeg er hørehæmmet (ret meget).

20230306 074028

De første par runder blev gået i haglvejr. Det generede ikke fuglene. Haglene lagde sig blot i netbanerne og ingen blev våde.

Dagens fangster:

Rødhals, Robin 0, (2)

Solsort, Blackbird 0, (2)

Blåmejse, Blue Tit 3, (2)

Musvit, Great Tit 1, (0)

Grønirisk, Greenfinch 4, (0)

På stationen: Ole Friis Larsen, Lars Ulrich Rasmussen, Nina Yasmin Ali, Hanelie Sidhu, Adam Søderdahl

Solskin - ny mand på stationen

søndag 5. marts 2023
af Lars Ulrich Rasmussen

Det var en fin solrig morgen uden fuglestemmer i haven.

Dagens fangster:

Rødhals, Robin 0, (2)

Solsort, Blackbird 0, (3)

Blåmejse, BlueTit 2, (0)

Gulspurv, Yellowhammer 0, (1)

Det var alt for i dag.

På stationen: Ole Frijs Larsen, Lars Ulrich Rasmussen

Vejrforandringen gav lidt mere at lave

lørdag 4. marts 2023
- - - men dog stadig i småtingsafdelingen
af Hans Lind

   Skønt med fuld sol fra morgenstunden, men en lidt frisk og kold vind fra nordvest gjorde, at ikke alle net kunne sættes. Dog blev der arbejdet med 206 netmeter.

På første runde hele 5 fugle i poserne, så jeg var lidt optimistisk. Det var en ny gulspurv (Yellowhammer) og fire solsorte (Blackbird), hvoraf kun en enkelt kunne forsynes med ring. Det er stadig de lokale fugle, som præger billedet.

 2023 03 04 blamejse

Blåmejse (Blue Tit)

Gert kom igen en lille smut med et nyt LED- lysstofrør til labbet, så nu kan vi se overalt i rummet. Ogaå John H. var på kort visit med en foræring til stationen: En fin håndkikkert, stort set ikke brugt, fra et dødsbo. Tusind tak for det!

Dagens ringmærkning: aflæsning i parentes

Blåmejse/Blue Tit 1 (1)

Solsort/Blackbird 1 (5)

Gulspurv/Yellowhammer 1 (1)

På stationen: Hans Lind, kort visit af Gert Jeppesen og John Hartwich

 

 

mejsefoto

En sjældent set dag på GFU

fredag 3. marts 2023
Standarden blev gennemført, men desværre ikke ret meget fugleaktivitet ved nettene.
af Hans Lind

   Endnu en kold morgen - - godt nok uden tåge eller dis af betydning - - men der var frost i de net, der stod mest i læ for den svage vind. Kun 75 netmeter kunne obnes, så de var klar en halv time før solopgang. Resten af nettene var så nogenlunde tøet op ved halv 9-tiden, men de blev holdt lukkede resten af formiddagen for ikke at påvirke den standardiserede ringmærkning, hvor man ikke skal lave om på antallet af åbne net i løbet af perioden.

   Det var en af de sjældne dage, hvor den standardiserede fangst kunne gennemføres (godt nok kun med 75 netmeter, hvor 60 NM er minimum). Ikke ÉN fugl kunne mærkes, og det er sjældent! 

   Der var tre aflæsninger af rødhals og solsort, alle mærket på stedet i efteråret 2022.

   Håber på lidt vejrforandring, helst lunere, så vi kan få de første trækgæster på besøg, men næste uge ser ikke så god ud. Men hvad, meteorologerne har taget fejl før!

   Sidst på formiddagen dukkede Gert og Mads op, og de hjalp med opsætning af de resterende net. Nu mangler vi bare nettet i æblehaven og hejsenettene, men det kommer til at vente lidt.

   Lad os se, hvad morgendagen bringer. Lars Ulrich har meldt sin ankomst i løbet af lørdagen.

Folk på stationen: Hans Lind, Gert Jeppesen og Mads Elley.

2023 03 03 dagsrapport

Tågen driller stadig!

torsdag 2. marts 2023
- - - men alligevel lidt nyt på ringmærkningslisten for 2023
af Hans Lind

   Vejret var af samme skuffe som i går: Rimtåge om morgenen med en sigtbarhed på somme tider under 100 meter, og det gjorde, at der desværre ikke var mange småfugle, som rørte på sig. Det var også en udfordting at få åbnet nettene med frosne vanddråber i maskerne: Det gav iskolde fingre, og fuglene holdt sig væk.

   I går var der flere gulspurve, som sang i haven, men dem hørte jeg ikke noget til. De var der dog alligevel, for ved 8-tiden hang der pludselig 3 stk i tre forskellige net!

 2023 03 02 gulspurve

Gulspurvestudier

Det lykkedes også at fange hele seks solsorte, hvoraf de fleste havde ring på i forvejen, mærket i stationshaven i efteråret 2022. Nogle af dem har nok overvintret lokalt. En ny blåmejse blev det også til.

På stationen i dag: Hans Lind

 Dagens mærkninger:

 

2023 03 02 dagsrapport 2


FORRIGE     1  |  2  |   3   |  4     NÆSTE