Her på Gedser Fuglestations blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2024 (103)2023 (292)2022 (265)2021 (271)2020 (268)2019 (239)2018 (214)2017 (236)2016 (169)(se alle)
Se indlæg fra måned: jan. (5)feb. (7)mar. (31)apr. (30)maj (31)juni (30)juli (16)aug. (31)sept. (30)okt. (31)nov. (30)dec. (20)

A foggy Robin "Rødhals" day

tirsdag 21. marts 2023
af Hanelie Sidhu & Ole Friis Larsen

The ringing:  For this morning, we were expecting fog and low winds and many birds, but it turned out to be foggy and quite wet with many drizzles. Nina and I (Hanelie) decided just to open a part of the nets and went on rounds very often, so the birds did not get too wet. We heard a lot of birds in the garden, there were a lot of Starlings “Stær” migrating and also flocks of Siskins “Grønsisken”, some Song Thrushes “Sangdrossel” and Redwings “Vindrossel”, some Finches “Finke”, I also saw a few Goldfinches “Stillits” and was really hoping they would go into the nets, but I didn´t have luck with that.

siskin_21-03.jpegA few of the Siskins "Grønsisken" were also caught in the nets like this female. Foto: Hanelie Sidhu

thumbnail image1 1Another foggy morning. Foto: Nina Yasmin Ali

But the species, that we had most numerous in the nets was the Robin “Rødhals”. There was also a very nice Eurasian Treecreeper “Træløber” in one of the nets.

Traelober._res.jpegEurasian Treecreeper "Træløber". Foto: Hanelie Sidhu.

We needed to exchange a rotten pole of one of the nets two times today, as also the replacement pole broke. But know it is ready to catch many birds again. Hans, Gert and Mads have put up the two high nets today, which have double the high of normal nets, they are five meters high and are a speciality of Gedser. So, I am very excited to see how this works in the following days. Towards the end of standard time, the weather turned a little nicer and so we decided to have the nets open for a bit longer. After data entry we did some data checking this afternoon, and now the number of sheets, that need to be checked is not so frightening any more. Tomorrow is supposed to be a bit windy in the morning, but it should be possible to open some nets. So, Nina is hoping for Redwings “Vindrossel” in the nets and I am hoping for Goldfinches “Stillits”!

21_03-23.JPG

Trækket på Odden: Morgenen begyndte med tæt tåge og støvregn. Efterhånden blev sigtbarheden endnu mindre, og selv de nærmeste træer forsvandt. Efter to en halv time gav det ikke længere mening at fortsætte med et udsyn på under 100 meter, og så blev dagens træktælling opgivet. Kun tre arter blev set på træk; et par hundrede Stære (Sturnus vulgaris), en håndfuld Bogfinker (Fringilla coelebs) og en flok Grønsiskener (Carduelis spinus).

Se alle dagens registrerede arter på Gedser Odde her.

People at the station: Hanelie Sidhu, Ole Friis Larsen, Nina Yasmin Ali, Gert Jeppsen, Mads Elley, Tina Elley, Hans Lind.

Traner i mørket og en enlig svale

mandag 20. marts 2023
af Nina Yasmin Ali & Ole Friis Larsen

Ringmærkningen: Endnu en dag med mange fugle i nettene. Jeg (Nina) var blevet forberedt af både Hanelie og Hans, der aftenen forinden havde berettet om over 200 fugle i nettene! Da det kun var Hanelie og jeg selv til at ringmærke i dag og til dels grundet en del blæst fra vest, besluttede vi kun at have halvdelen af nettene åbne og det skulle vise sig at være et godt valg. Over 20 grønsiskener dumpede ned i ét enkelt net på samme tid under en af runderne, så der var nok at tage sig til. Det var tydeligt, helt fra morgenstunden, at der var meget liv i haven og der hørtes både syngende sangdrossel, jernspurv mm. Et noget andet billede end for bare to uger siden, da jeg var her sidst. 

 20.03

Trækket ved Odden: Mandag formiddag var grå, diset og lidt fugtig. For nogle fugle så det ud til at være Store Fortrydelsesdag. I det forårsagtige søndagsvejr var der for eksempel 96 Toppede Skalleslugere (Mergus serrator), som fløj mod øst, mens kun 16 søgte mod vest. Mandag var vi tilbage i det vante mønster fra tidligere i marts med flest vestorienterede Toppede Skalleslugere, om end forskellen ikke var så markant med 74 mod 38 i østgående retning. For mange arter er det stadig så tidligt på foråret, at frontløberne ser ud til ofte at fortryde og vende om, selv om det indebærer en risikabel tur over havet.

I mandagens disede vejr med kort sigtbarhed var der således også næsten 1.900 Stære (Sturnus vulgaris), der foretrak at flyve ud over havet mod syd mod 340, der kom ind over land sydfra, og årets første Landsvale (Hirundo rustica) i Danmark blev tilsvarende set på hastig flugt ud over havet mod syd (Den anden af årets to første i DOFbasen blev set nogle timer senere ved Rands Fjord i Jylland). Lidt over 200 Grønsiskener (Carduelis spinus) ved Odden ville alle sydpå, mens der var vildrede blandt Torniriskerne (Linaria cannabina) med 28 udtrækkende mod syd og 25 indtrækkende mod nord.

Odden mandag 361Vi ser ikke mange Sortænder (Mellanita nigra) på træk ved Gedser Odde, de flyver for det meste uden for synsvidde, men antallet af overvintrende fugle ved Gedser Rev svinder ind. Her er en flok unge fugle fra sidste år tæt på land mandag formiddag. De afslører alderen med deres lyse undersider til forskel fra de voksne/adulte hunner, som har mørke undersider, men ellers ser ligesådan ud med lyse kinder. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Trækket af havfugle blev yderst beskedent i forhold til søndagens fine træk af svømmeænder, men antallet af Ederfugle (Somateria mollissima) nåede dog lidt højere op med lige under 1.300 fugle i østlige retninger.

Fuglestationens træktællinger har fokus på dagtrækket, men ind imellem er der også tid til at beskæftige sig med det træk, der foregår om natten. Søndag aften lykkedes det at få en diktafon sat op i stationens have til at optage nattens lyde, og der var flere eksempler på nattens træk. Klokken 23:14 registrerede diktafonen 34 kald af Traner (Grus grus) i luften over Gedser Odde. Det er ikke til at sætte antallet af fugle eller deres retning på den slags optagelser, men de vidner om, at Traner også trækker om natten. Ifølge en redegørelse fra den britiske ornitologiske forening RSPB trækker Traner lige så gerne om natten som om dagen. Nattens optagelser indeholdt desuden kald fra Vindrosler (Turdus iliacus) – ikke mange, men over et par timer, så der er nok foregået et spredt småtræk. Desuden var der kald af en antagelig mindre flok Bramgæs (Branta leucopsis) og en lidt fjernere flok Blisgæs (Anser albifrons).

 Skaermbillede kopiLyden af Traner lidt før midnat som spektrogram. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Værd at nævne fra mandag formiddag er desuden, at dagens allerførste fugl på Odden var en Mosehornugle (Asio flammeus), som fløj lidt omkring ved bygningen på spidsen, før den forsvandt hen over taget. Det var en halv time før solopgang, og der var ikke meget lys til detaljer, men det var til at se, at undersiden var tydeligt lysere end brystet, og sådan er det hos Mosehornugler til forskel fra den lignende art Skovhornugle (Asio otus), der har mørkere underside.

I alt blev det til 4.268 fugle af 35 arter i løbet af standardtidens fem timer.

Se alle dagens registrerede arter på Gedser Odde her.

Folk på stationen: Hanelie Sidhu, Nina Yasmin Ali, Ole Friis Larsen.

Fra tåge til forår med fint havtræk og mange fugle i nettene

søndag 19. marts 2023
Spring birds have arrived!
af Hanelie Sidhu & Ole Friis Larsen

Ringmærkning: Anne, Lars and I (Hanelie) were quite buisy in the ringing today. Spring birds have finally arrived, which we could already hear after opening the nets and see in the nets. Highlights were nine Firecrests "Rødtoppet Fuglekonge", and one Goldfinch "Stillits". After Ringing, Lars and Anne left - hopefully not too tired as they still had a long travel home and I entered Data. Hope to see you again soon, Anne and Lars, it was very nice with you! Nina just arrived now, and we are looking forward to many birds tomorrow!

 Rodtop.jpeg

Rødtoppet Fuglekonge, Foto: Hanelie Sidhu

19-3.JPG

Trækket ved Odden: Vi blev snydt af vejrudsigten, og det var skønt. Meteorologerne havde forudset en formiddag med masser af regn, og vi drømte hverken om mange ringmærkninger eller nævneværdigt træk ved Odden, men vi stod op til tæt tåge, som efterhånden lettede, himlen blev blå, vinden lagde sig, og temperaturen steg helt op til 12,7 grader. En rigtig forårsdag gav både mange arter af fugle, stort træk af gæs og pæne flokke af svømmeænder. Læg dertil godt selskab af en lille flok fuglefolk.

Odden sondag 350Tågetræk af Blisgæs. De var lettest at identificere på kaldet, som gjorde dem hørbare, længe før vi kunne se dem i de første morgentimer. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

I løbet af de fem standardtimer plus en time ekstra blev det til 6.653 fugle af 53 arter på træk mod øst ind i Østersøen eller – stadig lidt drilsk for en forårsmåned – udtrækkende mod syd. Mest talrige var gæssene med lige under 1.700 Bramgæs (Branta leucopsis) og over 1.200 Blisgæs (Anser albifrons), som fortsatte i flokke hele eftermiddagen, og Louis A. Hansen fra Gedser kunne melde om 3.300 Blisgæs for hele dagen. De kom først som grå silhuetter ud af tågen med deres artskarakteristiske skingre kald og senere i smukt solskin med synlige detaljer.

 Odden sondag 356Læg mærke til den store variation i Blisgæssenes dragter. Nogle har kun få mørke pletter på undersiden, andre et helt plastret til. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Odden sondag 357Det er stadig kun de adulte/voksne Blisgæs, der har hvid pandeblis og mørke pletter på undersiden. Derfor kan ungerne fra sidste år let forveksles med andre arter af gæs selv på forårstrækket - som den unge fugl til venstre på billedet. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Bemærkelsesværdigt var også trækket af svømmeænder med næsten 950 Pibeænder (Anas penelope), et par hundrede af de langstrakte Spidsænder (Anas acuta) og i det hele taget en fin variation af arter som Skeand (Anas clypeata), Knarand (Mareca strepera), Gråand (Anas platyrhynchos) og næsen 70 Krikænder (Anas crecca).

 Odden sondag 353Når Spidsænderne flyver højt og i modlys eller dis, kan de bestemmes fra andre ænder på deres langstrakte form og især hannernes lange spidse midterste halefjer. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Ederfuglene (Somateria mollissima) var til gengæld mindre dominerende med lidt under tusind fugle, men en noget større andel af hunner på 35 procent mod under 20 procent nogle af de foregående dage.

Fra land var der stadig sydgående træk af lærker med 90 Sanglærker (Alauda arvensis) og 11 Hedelærker (Lullula arborea), op mod 180 Stære (Sturnus vulgaris), omkring 250 Bogfinker (Fringila coelebs) og 125 Grønsiskener (Carduelis spinus). Der var dog også ’rigtige’ forårstegn med 120 Traner (Grus grus) og de første Gransangere (Phylloscopus collybita)

Se alle dagens registrerede arter på Gedser Odde her.

Nyt fra stationen: Ringmærkerne Anne R. Hermanns og Lars Ulrich Rasmussen forlod stationen efter søndagens ringmærkning. Det har været skønt at arbejde sammen med dem. De bliver afløst af Nina Yasmin Ali, som også er en del af holdet, der er vant til at arbejde på Gedser Fuglestation.

Folk på stationen: Hanelie Sidhu, Anne R. Hermanns, Nina Yasmin Ali, Lars Ulrich Rasmussen, Ole Friis Larsen

Kongerne er vendet tilbage

lørdag 18. marts 2023
af Anne Hermanns

Efter en stille nat med vind fra syd, vågnede vi op til en morgen med regn. Nettene kom op lidt senere end planlagt pga af vejret, men der var tilgengæld kommet en del nye fugle til haven i løbet af natten.

Musvitten var den art der toppede med hele 29 nye ringmærkede fugle. Fuglene var i god stand, så det kan tænkes, at de måske allerede trækker videre igen i løbet af den kommende nat. 

20230318_121228.jpg
Foto: Anne R. Hermanns - Musvit

I dag fangede vi også årets første par fuglekonger, hvilket altid er et glædeligt gensyn efter vinteren.

20230318_125844.jpg
Foto: Anne R. Hermanns - Fuglekonge

20230318_125926.jpg
Foto: Anne R. Hermanns - Fuglekonge hun (venstre) og han (højre)

I morgen forlader jeg (og Lars) fuglestationen, men jeg regner med at komme stærkt tilbage igen for at fange flere fugle i midten af april.

 

18.03.JPG

Folk på stationen: Anne Ramskov Hermanns, Ole Fris Larsen, Lars Ulrich Rasmussen og Hanelie Sidhu.

Spring keeps us waiting...

fredag 17. marts 2023
af Hanelie Sidhu

Ringing: When we got up this morning and found out, that it was possible to open the nets, we were looking forward to catch many birds today because the last days, we really had been thinking: Spring is finally coming and will bring us many birds today. But soon we realised: today was not the day. In total we caught eight birds plus one recapture. At least, for that low number of birds we had quite some variety of species, as we had five different species today! After ringing it was time for net mending so all nets are ready for the spring birds to arrive in our garden tomorrow! – Hopefully, keep your fingers crossed!

Solsort_female.jpg Blackbird "Solsort" female in the ringing. Foto: Lars Ulrich Rasmussen

17_03.JPG 

People: Anne Hermanns, Lars Ulrich Rasmussen, Hanelie Sidhu

Nye vinde = nye fugle

torsdag 16. marts 2023
af Anne Hermanns & Hanelie Sidhu

Ringmærkning: Dagen har budt på stille vejr og sol og endelig... NYE FUGLE! Blandt fangsterne var blandt andet kvækerfinke, jernspurv, sangdrossel og nogle utrolig flotte solsorte hanner. 

20230316_073915.jpg
Foto: Anne R. Hermanns - Kvækerfinke

20230316_080206.jpg
Foto: Anne R. Hermanns - Jernspurv

20230316_111846.jpg
Foto: Anne R. Hermanns - Solsort

 

16.03.JPG

Morning Observation at Gedser Odde: While we were thankful for the low winds in the ringing, Ole did not get that many Eiders "Ederfugle" on mirgration as we got yesterday. Therefore, a bit over 3500 Common Scoters "Sortand" migrating east. Also some of the Long-tailed Ducks "Havlit" began migrating.

Se alle dagens registrerede arter på Gedser Odde her.

Trip to Bøtø: The weather today was so nice, that Hanelie decided to make a trip to Bøtø. There were many Barnacle Geese "Bramgås" resting on the lakes, but before I could count them, a farmer did some blank shots to scare the geese from his field and the ones who stayed were scared away by some White-tailed Eagles "Havørn". Together with Anne-Marie, who I met at Sydtårnet at Bøtø, I had a very nice and exciting observation of three White-tailed Eagles hunting Geese "Gås". First, there was just one, which managed to get a Goose. Soon, two others came, but of course, the successful hunter dit not want to share its prey. So after some time, the other two began hunting, too. We could observe one of the others getting a Goose, too. The third one got nothing, at least until I left.

White-tailed_Eagle_res.jpeg

White-tailed Eagles "Havørn" Foto: Hanelie Sidhu

Otherwise, there was a nice Red-necked Grebe "Gråstrubet Lappedykker", some nice Pintails "Spidsand", Shoveler "Skeand", a few Whooper Svans "Sangsvane"...

Lastly, we are congratulating Skagen Fuglestation for their Humpback Whale "Pukkelhval" and are hoping that we can open the nets tomorrow despite stronger wind, as we are expecting many passerines to come!

Folk på stationen: Anne Ramskov Hermanns, Ole Fris Larsen, Lars Ulrich Rasmussen, Hanelie Sidhu.

 

Increasing numbers of Eiders "Ederfugl"

onsdag 15. marts 2023
Highest number of Eiders "Ederfugl" for the season so far,  more Skylarks "Sanglærke" going south and first Dunnock “Jernspurv” for the season!
af Hanelie Sidhu & ARH

Ringmærkning: Trækket er stadig ikke begyndt for alvor, men vi fangede alligevel en god del blåmejser og musvittter. Alle dagens mejser var i overraskende god stand i forhold til, at de højst sandsynligt lige er ankommet til haven. Vejret ser ud til at blive bedre de næste dage, så vi håber meget på, at de også byder på nogle flere fugle.

Morning Observation at Gedser Odde: Ole and Hanelie went for Morning Observations today. Anders and Bo joined them for some time. Today they got the highest number of Eiders “Ederfugl” for the season so far, 3113 in the five standard hours, still a very low percentage of females among them. There were still some Skylarks “Sanglærke” going south to Germany, maybe it is because of the onset of winter last week, especially in northern Jutland, that they are going south again, although we would actually expect them to go south now. Other highlights during todays Morning Obs were also some Raptors: five Red Kites “Rød Glente”, one stationary White-tailed Eagle “Havørn” and one Merlin “Dværgfalk”. We also had four Sandwich Terns “Splitterne” again today.

 Se alle dagens registrerede arter på Gedser Odde her.

In the afternoon, we went grocery shopping in town and Hanelie had a walk and saw a Firecrest “Rødtoppet Fuglekonge” at Kroghage. Hopefully, we will get them in the nets soon.

This evening, the owl nets are open again, wish us luck!

 15.03.JPG

People:  Anders Zuschlag, Bo Kaiser, Anne Ramskov Hermanns, Ole Fris Larsen, Lars Ulrich Rasmussen, Hanelie Sidhu

Årets første smutter

tirsdag 14. marts 2023
Ved Odden var der efterårstræk af småfugle.
af Anne Ramskov Hermanns & Ole Friis Larsen

Ringmærkning: Fordi regnvejret forhindrede standard ringmærkningen i går, er idag blevet min første ringmærknings dag på GFU i 2023. Det var desværre meget småt med fugle, men vi fangede alligevel sæsonens første 2 gærdesmutter og en enkelt ny solsort. 

20230314_073255.jpg
Foto: Lars Ulrich Rasmussen

Op af formiddagen dukkede Gert op og tog os med rundt til nogle af Lolland's bedste fuglelokaliteter. Vi besøgte først Kalløgrå for at se på vadere og havfugle. Skønt vejret ikke var specielt godt, mildt sagt, fik vi alligevel set en masse fugle. Særlige arter jeg vil fremhæve er: Havørn, Storspove, Klyde, Rødben, Strandskade, Gravand, Spidsand, Hvinand, Gråstrubet lappedykker og Hvid vipstjert.

20230314_110957.jpg
Foto: Anne R. Hermanns

Derefter tog vi videre til Maribosøerne, hvor vejret var væsentlig bedre. Også her bød omgivelser på en masse skønne fugle, bla.: Havørn, Sølvhejre, Lille skallesluger, Toppet lappedykker og utrolig mange Knarænder.

 20230314_123100.jpg
Foto: Anne R. Hermanns

Smew.jpeg_res.jpeg

Male and female Smew "Lille Skallesluger" among some Gadwalls "Knarand" and Coots "Blishøne" Foto: Hanelie Sidhu

Pntail._res.jpeg

Pintails "Spidsand", Oystercatcher "Strandskade" and Wigeons "Pibeand", Foto: Hanelie Sidhu

Trækket ved Odden: Efter en tynd mandag med hård vind og konstant regn i morgen- og formiddagstimerne, var der igen bevægelse i Ederfuglene (Somateria mollissima) tirsdag med lidt over 1.200 på vej østover i regulært træk. Det kan stadig være svært at skelne mellem selve trækket og lokale bevægelser i de mange hundrede Ederfugle, Sortænder (Melanitta nigra) og Havlitter (Clangula hyemalis), der raster på havet ud for Gedser Odde, men med fælles hjælp og erfaring går det.

Odden tirsdag 341En af dagens over hundrede Sanglærker på vej væk fra Danmark. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Bemærkelsesværdigt for tirsdagens fem standardtimer var også, at der var lidt træk af rovfugle med en ung Blå Kærhøg (Circus cyaneus) udtrækkende mod Tyskland. Sydfra kom der til gengæld to Røde Glenter (Milvus milvus) og en Vandrefalk (Falco peregrinus) ind over land, hvor de hastigt fortsatte mod nord. Fint var det også med tre Alke (Alca torda) over havet.

Mest interessant var dog nok, at der stadig foregår en del udtræk af landfugle mod syd. Det kan være ’frontløbere’, som er ankommet tidligt og foretager ’vejrtræk’ retur eller i andre retninger i forbindelse med dårligt vejr. Tirsdag forekom det dog lidt ekstremt med 116 Sanglærker (Alauda arvensis) udtrækkende mod syd og bare 7 ind over land mod nord. Læg dertil at halvt hundrede Stære (Sturnus vulgaris) samt op mod 30 Hulduer (Columba oenas) og Ringduer (Columba palumbus) på udtræk mod Tyskland, og dagen kunne næsten opleves som en efterårsdag. Vi tror dog på, at det snart bliver rigtigt forår – også for fuglene.

 Se alle dagens registrerede arter på Gedser Odde her.

Folk på stationen: Hanelie Sidhu, Anne Ramskov Hermanns, Lars Ulrich Rasmussen, Ole Friis Larsen

Rainy day – Nice evening with two Little Gulls “Dværgmåge”

mandag 13. marts 2023
White Wagtails "Hvid Vipstjert" are arriving and we are trying to catch Tengmalm´s Owls "Perleugle"
af Hanelie Sidhu

This morning was rainy and windy. The nets couldn´t be opened in this weather, so Anne and Lars had a cosy morning at the Bird Observatory.

Morning Observations at Gedser Odde: Nevertheless, Ole and and Hanelie went out for morning Observations. They could find shelter under the roof at the building at the tip, so they just got wet on their way.

Shelter_2.jpeg

Shelter under the roof. Foto: Hanelie Sidhu

There were not many birds migrating though. Just 27 Eiders “Ederfugl” migrating east, therefore Redthroated Divers “Rødstrubet Lom” going west, some Red Breasted Mergensers “Toppet Skallesluger” and four Goosanders “Stor Skallesluger”, also going west. We also had a very nice Observation of four Razorbills “Alk”. But all in all very low numbers of birds, so we decided to leave after three hours.

Se alle dagens registrerede arter på Gedser Odde her.

The day stayed quite windy and rainy, but the wind slowed down in the late afternoon. So Hanelie went on an evening walk and saw some more White Wagtails “Hvid Vipstjert” – they are arriving. And again two adult Little Gulls “Dværgmåge” very nice in the sinking sun.

Sanderlings_feeding_at_the_beach.jpeg

Sanderlings "Sandløber" feeding at the beach. Foto: Hanelie Sidhu 

This night, one net in the garden is open. We are trying to catch Tengmalm´s Owls. Anne was very successful with that last autumn and we are hoping for more success this and the following nights. We will keep you updated, if we catch something!

People: People at the station: Anne Ramskov Hermanns, Hanelie Sidhu, Lars Ulrich Rasmussen, Ole Friis Larsen

First Sandwich Tern "Splitterne" and White Wagtails "Hvid Vipstjert" for the season!

søndag 12. marts 2023
... we were also enjoying the Little Gulls "Dvergmåge" again at the Obs, but just one new ringed Blue Tit "Blåmejse"
af Hanelie Sidhu

Ringing: Lars was in the ringing today, but he didn´t have a very exciting mornig. Just one new ringed Blue Tit "Blåmajse" was in the net, otherwise two recaptured Blackbirds "Solsort".

Ringing totals:

New ringed: Blåmejse: 1

Recaptured: Solsort: 2

Morning Observation at Gedser Odde: Ole and Hanelie went for Morning Observations today. Louis was already waiting for us and Gerd joined for a little in the end. We had a quite nice morning and were able to observe the Little Gulls "Dværgmåge" again very close, which had already been seen yesterday: One Adult and one second calendar year bird. There were also some first birds for the season: Five Sandwich Terns "Splitterne" and two White Wagtails "Hvid Vipstjert". We also had two Auks "Alkefugl", a bit over 60 Divers "Lom" mostly Red-throated Divers "Rødstrubet Lom" but also one Black-throated. One Red Kite "Rød Glente" flying inland was nice, as well as five Snow Buntings "Snespurv". There was also a good number of Eiders "Ederfugl" migrating east, 1480 in five hours: mostly males, just a meagre percentage of females.

Odden sondag 325En af dagens Snespurve på taget af bygningen ved Odden. Foto: Ole Friis Larsen/GFU

Se alle dagens registrerede arter på Gedser Odde her.

In the afternoon, Anne came, who will stay here for some days.

People at the station: Louis A. Hansen, Anne Ramskov Hermanns, Hanelie Sidhu, Lars Ulrich Rasmussen, Ole Friis Larsen, Gert Jeppsen


FORRIGE     1  |   2   |  3  |  4     NÆSTE